Tài chính

Lợi nhuận trước thuế 2018 HDBank có thể đạt gần 4.000 tỷ đồng

12:35 | 06/03/2018

Chia sẻ

HSC dự báo năm 2018, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của HDBank sẽ đạt 3.958 tỷ đồng, tăng trưởng gần 64% so với năm 2017. HSC kỳ vọng cả hai mảng kinh doanh từ ngân hàng mẹ và công ty tài chính HD Saigon sẽ có sự tăng trưởng khả quan nhờ chất lượng tài sản tốt, mạng lưới được mở rộng nhanh chóng và ngân hàng tập trung vào cải thiện hiệu quả kinh doanh.
hsc loi nhuan truoc thue hop nhat nam 2018 cua hdbank co the dat gan 4000 ty dong tang truong 64 Nhờ đâu HDBank báo lãi cao nhất lịch sử trên 1.900 tỷ đồng?
hsc loi nhuan truoc thue hop nhat nam 2018 cua hdbank co the dat gan 4000 ty dong tang truong 64 HD Saison được phép tăng vốn điều lệ lên 1.100 tỷ đồng, HSC nắm 1%
hsc loi nhuan truoc thue hop nhat nam 2018 cua hdbank co the dat gan 4000 ty dong tang truong 64 Sau niêm yết, HDBank mở hàng loạt chi nhánh phòng giao dịch mới trên cả nước

Trong một báo cáo mới nhất, CTCP Chứng khoán TP HCM (HSC) dự báo năm 2018, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank - Mã: HDB) ước đạt 3.958 tỷ đồng, tăng trưởng gần 64% so với năm 2017.

hsc loi nhuan truoc thue hop nhat nam 2018 cua hdbank co the dat gan 4000 ty dong tang truong 64

HSC dự báo cho vay khách hàng hợp nhất sẽ tăng trưởng hơn 27%, đạt 104.500 tỷ đồng. Theo kỳ hạn, cho vay ngắn hạn là động lực tăng trưởng chính của HDBank.

Tiền gửi khách hàng hợp nhất tăng trưởng 16,7%, đạt 120.530 tỷ đồng . Con số này rõ ràng chỉ phản ánh bức tranh của ngân hàng mẹ do HD Saison là công ty tài chính và do đó không thể huy động tiền gửi từ khách hàng cá nhân. Thay vào đó, HD Saison huy động vốn chủ yếu qua phát hành giấy tờ có giá và vay liên ngân hàng. Tuy nhiên, thậm chí bao gồm cả các giấy tờ có giá, tổng huy động hợp nhất cũng chỉ tăng trưởng khiêm tốn 14% đạt 130.330 tỷ đồng.

Tỷ lệ NIM hợp nhất được dự báo giảm 0,1% xuống 4,06% (năm 2016 là 4,16%), mặc dù tỷ lệ NIM của HDBank tăng thêm 0,14% lên 2,46%. Tỷ lệ NIM của HD Saison được dự báo vẫn tiếp tục giảm do áp lực về cạnh tranh.

Thu nhập lãi thuần hợp nhất tăng trưởng khoảng 36,3% đạt 6.347 tỷ đồng. Riêng đối với ngân hàng mẹ HDBank, thu nhập lãi thuần tăng trưởng 43,52% đạt 3.601 tỷ đồng.

Thu nhập ngoài lãi hợp nhất được dự báo tăng trưởng 55,7% đạt 1.152 tỷ đồng, chủ yếu nhờ thu nhập ngoài lãi của mgân hàng mẹ tăng trưởng 37,37% đạt 1.165 tỷ đồng. Trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng gần 74% đạt 205,6 tỷ đồng.

Trên thực tế, HDBank đã bắt đầu nâng phí dịch vụ để cải thiện nguồn thu từ phí và mức phí bình quân đã tăng gấp đôi lên bằng với mặt bằng của các ngân hàng lớn như Vietcombank. HD Saison cũng đã nâng phí dịch vụ đối với khách hàng đi vay.

Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất sau khi xóa nợ được HSC dự đoán ở mức rất thấp là 1,52%, riêng ngân hàng mẹ HDBank thì tỷ lệ này chỉ là 1,1%.

Năm 2017 là một năm khởi sắc của HDBank với lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng trưởng 110,6%; đồng thời ngân hàng đã phát hành riêng lẻ thành công để nâng vốn điều lệ. Và vào đầu năm nay HDBank cũng đã tiến hành niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tuy nhiên HD Saison có kết quả kinh doanh tăng trưởng kém hơn một chút với cho vay khách hàng tăng trưởng 17,3% và lãi trước thuế tăng trưởng 17,84%.

HSC kỳ vọng cả hai mảng kinh doanh từ ngân hàng mẹ và công ty tài chính sẽ có sự tăng trưởng khả quan nhờ chất lượng tài sản tốt, mạng lưới được mở rộng nhanh chóng và ngân hàng tập trung vào cải thiện hiệu quả kinh doanh. Ngân hàng có vẻ sẽ tăng trưởng nhanh hơn bình quân ngành trong vài năm tới.

Tuệ An