Tài chính

LienVietPostBank dự kiến tăng vốn lên gần 9.770 tỉ đồng

17:07 | 24/04/2019

Chia sẻ

Tại ĐHCĐ thường niên 2019, HĐQT LienVietPostBank đề xuất tăng vốn điều lệ thêm 888 tỉ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2018 và từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.
LienVietPostBank dự kiến tăng vốn lên gần 9.770 tỉ đồng  - Ảnh 1.

Trong đại hội cổ đông thường niên 2019 được tổ chức vào chiều ngày hôm nay (24/4), Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostBank – Mã: LVP) xin ý kiến cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ thông phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu theo tỉ lệ 9,287% vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ thặng dư vốn cổ phần với tỉ lệ 0,713%.

Thời gian phát hành cổ phiếu để chia cổ tức sẽ được hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định sau khi được ĐHCĐ thông qua và sự chấp thuận của các cơ quan quản lí Nhà nước.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ hiện tại của ngân hàng sẽ tăng thêm hơn 888 tỉ đồng, từ 8.881 tỉ đồng lên 9.769 tỉ đồng.

Với số vốn điều lệ tăng thêm, LPB đề ra kế hoạch kinh doanh cho năm 2019 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.900 tỉ đồng. Tổng tài sản dự kiến ở mức 190.000 tỉ, vốn điều lệ tăng lên 10.000 tỉ đồng. Dư nợ thị trường 1 khoảng 140.000 tỉ đồng và huy động vốn từ dân cư và tổ chức kinh tế đạt 165.000 tỉ đồng.

Được biết, tại ĐHCĐ thường niên 2018, cổ đông LienVietPostBank cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 10.300 tỉ đồng thông qua phát hành gần 287 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên. Tuy nhiên, kết thúc năm 2018, vốn điều lệ của ngân hàng mới chỉ dừng mức gần 7.500 tỉ đồng.

Cũng theo tài liệu ĐHCĐ, tại thời điểm lập phương án tăng vốn điều lệ lên 9.769 tỉ đồng, LienVietPostBank đã tiến hành chia cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu với tỉ lệ 5% theo phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHCĐ thường niên 2018 thông qua. Theo đó, vốn điều lệ của ngân hàng đã tăng từ mức 7.500 tỉ đồng lên 8.881 tỉ đồng.

Kết thúc quí I/2019, mặc dù hoạt động kinh doanh chung của LienVietPostBank có sự khởi sắc nhưng sự gia tăng mạnh của chi phí trích lập dự phòng rủi ro đã làm lợi nhuận của ngân hàng bị giảm 0,7% so với cùng kì năm 2018, đạt 410 tỉ đồng.

Tính đến cuối tháng 3, tổng tài sản LienVietPostBank đạt hơn 181.900 tỉ đồng, tăng 3,9% so với cuối năm 2018. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 3,8%, đạt 123.757 tỉ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng nhẹ 0,7%, đạt 125.843 tỉ đồng.

Nợ xấu ở mức gần 1.682 tỉ đồng, tăng 0,7% so với cuối năm trước, kéo tỉ lệ nợ xấu giảm từ 1,41% xuống còn 1,36%.


Quốc Thụy