Hàng hóa

Lấy ý kiến về cơ chế hợp đồng mua bán điện trực tiếp

17:13 | 12/06/2019

Chia sẻ

Cơ chế hợp đồng mua bán điện trực tiếp dự kiến cho phép doanh nghiệp tại Việt Nam đấu thầu mua điện trực tiếp từ công ty tư nhân sản xuất năng lượng tái tạo, tạo điều kiện để doanh nghiệp có thể sử dụng 100% năng lượng tái tạo trong sản xuất, kinh doanh.

Theo Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, ngày 12/6, đại diện Bộ Công Thương Việt Nam và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam giới thiệu đề xuất chính sách về cơ chế hợp đồng mua bán điện trực tiếp (DPPA) của Bộ Công Thương. 

48047328171_1f1804d10a_k

Hội thảo tham vấn cộng đồng giới thiệu đề xuất chính sách của Bộ Công Thương về cơ chế hợp đồng mua bán điện trực tiếp (DPPA). Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam

Chính sách mới này sẽ cho phép doanh nghiệp tại Việt Nam đấu thầu mua điện trực tiếp từ công ty tư nhân sản xuất năng lượng tái tạo, tạo điều kiện để doanh nghiệp sử dụng 100% năng lượng tái tạo để sản xuất, kinh doanh.

Trong quá trình xây dựng cơ chế mới này, Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương đã tham vấn nhà đầu tư, định chế tài chính, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các công ty con, các nhà sản xuất năng lượng tư nhân, nhiều công ty tiềm năng khác trên thị trường năng lượng nhằm xây dựng thành công chương trình thí điểm hợp đồng mua bán điện trực tiếp.

Từ năm 2017, Chương trình Năng lượng Phát thải thấp Việt Nam (V-LEEP) của USAID đã hỗ trợ Cục Điều tiết điện lực xác định một sso điều kiện cần thiết để triển khai chính sách về hợp đồng mua bán điện trực tiếp tại Việt Nam. 

Hỗ trợ của USAID được thực hiện theo ba bước là đánh giá về tổ chức và pháp lý, đánh giá và khuyến nghị các mô hình hợp đồng mua bán điện trực tiếp, và lộ trình thí điểm cơ chế hợp đồng mua bán điện trực tiếp nhằm xác định những mô hình phù hợp nhất với Việt Nam. 

Sau khi đưa ra khuyến nghị về thiết kế mô hình hợp đồng mua bán điện trực tiếp phù hợp với điều kiện hiện nay của Việt Nam, USAID đang phối hợp chặt chẽ với Cục Điều tiết điện lực xây dựng chương trình thí điểm DPPA để triển khai sau khi có phê duyệt chính thức trong năm nay.

Tại hội thảo, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Kritenbrink nhấn mạnh: "Cơ chế hợp đồng mua bán điện trực tiếp sẽ cho phép Việt Nam nhanh chóng đạt được các mục tiêu về năng lượng tái tạo thông qua thu hút đầu tư tư nhân, đáp ứng nhu cầu của nhiều doanh nghiệp đang muốn mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam".

Cơ chế hợp đồng mua bán điện trực tiếp cũng là cơ hội đối với các nhà phát triển năng lượng gió và mặt trời trong việc huy động nguồn vốn tư nhân để xây dựng các nhà máy điện gió và mặt trời. 

Hơn 30 doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế thuộc Liên minh Mua Năng lượng Tái tạo Việt Nam (REBA) đã ủng hộ đối với nỗ lực này, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về dữ liệu chính xác từ thị trường năng lượng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch rủi ro thấp và thúc đẩy cuộc cách mạng năng lượng sạch tại Việt Nam. 

Bên cạnh cơ chế hợp đồng mua bán điện trực tiếp, USAID cũng hỗ trợ Việt Nam tăng cường an ninh năng lượng thông qua một loạt dự án điện gió và điện mặt trời quy mô nối lưới, hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Công Thương trong công tác quy hoạch năng lượng.

Đức Quỳnh