Doanh nghiệp

Lãi trước thuế 6 tháng của Viglacera Đông Triều giảm 60%, hoàn thành 19% kế hoạch cả năm

17:49 | 12/07/2019

Chia sẻ

Lũy kết 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận 137,8 tỉ đồng doanh thu, giảm 15% so với nửa đầu năm 2018. Lợi nhuận trước thuế đạt 3,75 tỉ đồng, giảm 60%

Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều (Mã: DTC) vừa công bố Báo cáo tài chính (BCTC) quý II/2019.

Theo đó, doanh thu thuần trong quý II đạt 72,6 tỉ đồng, giảm 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên giá vốn hàng bán giảm 16,2% dẫn tới lợi nhuận gộp ghi nhận tăng 8%, đạt 9,4 tỉ đồng.

Trong quý II, các khoản chi phí tăng cao, đặc biệt chi phí lãi vay tăng 33,4% do công ty tăng thêm nợ vay trong kỳ. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 25% lên 2,5 tỉ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế của Viglacera Đông Triều đạt 2,5 tỉ đồng, giảm 17,4%.

Lũy kết 6 tháng đầu năm nay, công ty ghi nhận 137,8 tỉ đồng doanh thu, giảm 15% so với nửa đầu năm 2018. Lợi nhuận trước thuế đạt 3,75 tỉ đồng, giảm 60%, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng mạnh. Theo đó, lợi nhuận sau thuế cũng giảm 60%, đạt 3 tỉ đồng.

Năm 2019, Viglacera Đông Triều đặt kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu đạt 340 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 20 tỉ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 40% kế hoạch doanh thu và 19% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Viglacera Đông Triều ở mức 332,8 tỉ đồng, tăng 44 tỉ đồng so với đầu năm, chủ yếu do tăng tài sản cố định.

Việc gia tăng nợ vay của công ty được tài trợ phần lớn bởi các khoản vay dài hạn tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Đông Triều. Đây là nguyên nhân khiến chi phí lãi vay tăng mạnh, ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận trong kỳ.

Sơn Tùng

Theo Kinh tế & Tiêu dùng