|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Kienlongbank dự chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ 16%, tiếp tục bán cổ phiếu quỹ cho người lao động

15:55 | 19/04/2022
Chia sẻ
Ngân hàng dự kiến sẽ chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ là 16% và chỉ thực hiện sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp nhận.

Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trong đó, ngân hàng dự kiến sẽ trình cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Với lợi nhuận sau thuế là hơn 770 tỷ đồng, ngân hàng dự kiến trích 5% cho quỹ bổ sung vốn điều lệ, 10% cho quỹ dự phòng tại chính và 5,24% cho các quỹ khác.

Sau trích quỹ, lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 là hơn 614 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến sẽ chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ là 16% và chỉ thực hiện sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp nhận. 

 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. (Nguồn: Kienlongbank).

Cập nhật tiến độ thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động, ngân hàng cho biết việc này đến nay vẫn chưa được hoàn tất do ảnh hưởng của dịch bệnh và một số nguyên nhân khác. HĐQT Kienlongbank sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 biểu quyết thông qua việc tiếp tục triển khai phương án này.

Trước đó, ngân hàng dự kiến bán 3,8 triệu cổ phiếu quỹ cho người lao động với giá 10.000 đồng/cp. Đối tượng được mua là cán bộ, nhân viên Kienlongbank và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Kienlongbank.

Số lượng cổ phiếu chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt bán. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán này sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng.

Năm 2021, KienlongBank cũng tăng vốn điều lệ thành công lên 3.653 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. 

KienlongBank vừa tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 28/12/2021 tại Hà Nội. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng về việc niêm yết cổ phiếu KLB trên sàn giao dịch chứng khoán HNX hoặc HOSE, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022 và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng.

Phương Nga

Nhận định thị trường chứng khoán tuần 6 - 10/2: Tiếp diễn xu hướng đi ngang trong ngắn hạn đến khi dòng tiền trở lại
Dưới góc nhìn kỹ thuật của công ty chứng khoán, VN-Index đang được hỗ trợ ở vùng 1.058 – 1.067, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng danh mục ở mức thấp khi thanh khoản tuần tới dự kiến sẽ còn giảm.