Thời sự

Kiểm toán Nhà nước chỉ kiểm toán dịch vụ công khi Nhà nước bỏ vốn đầu tư

07:15 | 15/11/2019

Chia sẻ

Trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội về việc Kiểm toán Nhà nước (KTNN) có kiểm toán việc xã hội hoá dịch vụ công, cụ thể trong việc kinh doanh nước sạch hay không, Tổng KTNN Hồ Đức Phớc cho rằng: Việc này không thuộc phạm vi của KTNN, do đầu tư bằng vốn tư nhân, do tư nhân quản lý, sử dụng nên thuộc tài sản tư nhân.
Kiểm toán Nhà nước chỉ kiểm toán dịch vụ công khi Nhà nước bỏ vốn đầu tư - Ảnh 1.

Ông Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: PV

Ông Hồ Đức Phớc cũng cho rằng, KTNN chỉ kiểm toán dịch vụ công khi Nhà nước bỏ vốn đầu tư, những trường hợp chưa có vốn và giao cho tư nhân đầu tư.

Ví dụ nhà máy nước của thành phố, nhà đầu tư tư nhân làm và sau thời gian nhất định hoàn trả lại cho Nhà nước như hình thức BOT thì KTNN mới có thể vào cuộc kiểm toán.

Vậy có bất cập hay không khi dịch vụ công tư nhân đầu tư, và giá thành bán ra lại cao hơn mặt bằng chung vài nghìn đồng/m3? Ông Hồ Đức Phớc cho rằng đây là vấn đề của quản lý Nhà nước khi đàm phán giữa Nhà nước và tư nhân. Hiện nay giá nước do cơ quan quản lý và cơ quan tài chính kiểm soát.

Khi được hỏi, việc Hà Nội bù lỗ cho tư nhân bằng cách ưu đãi đất đai, ví như trường hợp của nhà máy nước mặt sông Đuống, ông Hồ Đức Phớc cho biết cần phải phân loại đầu tư, ví dụ tư nhân đầu tư một nhà máy nước và sản phẩm thuộc sản phẩm của tư nhân thì không được kiểm toán, nhưng có thể thanh tra chuyên ngành hoặc thanh tra tài chính.

Tuy nhiên việc này phải quản lý chặt chẽ, nhất là chính sách liên quan tới thuế, giá, đất đai và nguồn lực ưu đãi của Nhà nước phải kiểm soát chặt, đảm bảo minh bạch. Về phạm vi quản lý nhà nước thì phải thực hiện giám sát thanh tra, kiểm tra.

Theo Tổng KTNN, việc huy động vốn tư nhân là tốt nhưng giám sát từ khâu triển khai quy hoạch, chất lượng, đất đai, giá cả… cái đó rất cần kiểm soát ngay từ dầu. Ví dụ dự án PPP phải kiểm soát từ khâu triển khai tới khi thanh lý hợp đồng thì mới có thể chia sẻ rủi ro và mang lợi ích cho cộng đồng.

V.T