Thời sự

Kiểm soát khoản chi mua sắm tập trung, mua xe ô tô công theo thông tư mới

17:23 | 10/07/2020

Chia sẻ

Từ ngày 6/8, việc kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, trong đó có khoản chi mua sắm tập trung, mua xe ô tô công sẽ được thực hiện theo Thông tư mới.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 62/2020/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 6/8/2020. 

Theo đó, Kho bạc Nhà nước (KBNN) sẽ kiểm tra, kiểm soát, đối chiếu đảm bảo các nội dung sau: Các khoản chi phải có trong dự toán được cấp có thẩm quyền giao theo qui định của Luật NSNN; đã được thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách hoặc người được ủy quyền quyết định chi; số dư tài khoản của đơn vị còn đủ để chi.

Kiểm soát khoản chi mua sắm tập trung, mua xe ô tô công theo thông tư mới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Luật VN.

KBNN cũng sẽ kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của các hồ sơ, chứng từ đối với từng khoản chi, đảm bảo hồ sơ đầy đủ theo qui định pháp luật hiện hành và phù hợp giữa Chứng từ kế toán và các hồ sơ có liên quan; Dấu và chữ trên chứng từ khớp đúng với mẫu dấu và mẫu chữ đăng giao dịch tại KBNN (mẫu dấu và mẫu chữ đăng giao dịch tại KBNN đảm bảo còn hiệu lực).

Đối với trường hợp thực hiện qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN, KBNN kiểm tra việc số trên các hồ sơ phải đúng chức danh các thành viên theo quyết định của cấp có thẩm quyền, đã thực hiện đăng với KBNN; Nội dung chi phải phù hợp với mã nội dung kinh tế theo qui định của Mục lục ngân sách hiện hành (không bao gồm các khoản chi từ Tài khoản tiền gửi). 

Đối với khoản chi mua sắm theo phương thức tập trung, KBNN kiểm soát đảm bảo: Có trong danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia (do Bộ Tài chính ban hành); danh mục thuốc chữa bệnh tập trung (do Bộ Y tế ban hành); danh mục mua sắm tập trung cấp Bộ, cơ quan trung ương, địa phương (do các Bộ, cơ quan trung ương và UBND cấp tỉnh ban hành), đảm bảo Hợp đồng phù hợp với Thỏa thuận khung (thỏa thuận khung được đơn vị mua sắm tập trung đăng tải trên Trang thông tin điện tử về tài sản công hoặc Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công (đối với tất cả các gói thầu mua sắm tập trung) và Cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan trung ương và tỉnh (đối với các gói thầu mua sắm tập trung của bộ, cơ quan trung ương và tỉnh). 

Đối với chi mua sắm xe ô tô phục vụ công tác các chức danh và xe ô tô phục vụ công tác chung: KBNN kiểm soát đảm bảo không vượt Dự toán chi tiết và giá mua xe ô tô theo qui định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ qui định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; Thông tư số 24/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP; các văn bản hướng dẫn hiện hành; Nghị định số 85/2018/NĐ-CP của Chính phủ qui định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân; đối với trường hợp được điều chỉnh giá phải đảm bảo theo qui định tại Điều 21 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP. 

Đối với chi mua sắm xe ô tô chuyên dùng: KBNN kiểm soát đảm bảo không vượt Dự toán chi tiết và mức giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiểm soát đối tượng sử dụng, chủng loại, theo qui định tại Văn bản ban hành tiêu chuẩn, định mức ô tô chuyên dùng của cấp có thẩm quyền ban hành (thẩm quyền ban hành theo qui định tại Điều 18 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP; Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 85/2018/NĐ-CP). Thông tư này có hiệu lực từ ngày 06/8/2020.

Minh Anh