|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

IDICO muốn xây dựng nhà xưởng dịch vụ quy mô 2.000 tỷ

09:17 | 17/11/2022
Chia sẻ
IDICO dự kiến góp tỷ 1.000 đồng, tương ứng 50% tổng số vốn để đầu tư nhà xưởng dịch vụ IDICO - Tân Tạo.

HĐQT Tổng Công ty IDICO - CTCP (Mã: IDC) vừa thông qua chủ trương hợp tác đầu tư nhà xưởng dịch vụ IDICO - Tân Tạo với Công ty TNHH Xây dựng thương mại Tân Tạo (tổ chức có liên quan tới ông Tôn Thất Anh Tuấn - thành viên HĐQT của IDICO). 

Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến 2.000 tỷ đồng. Trong đó, IDICO góp 50% tổng vốn góp, giá trị 1.000 tỷ đồng, công ty TNHH Xây dựng thương mại Tân Tạo góp 50% tổng vốn góp, giá trị 1.000 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm, IDICO ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.034 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 2.948 tỷ đồng tăng lần lượt 119%, 326% so với cùng kỳ năm trước.

Năm nay, doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp này lên kế hoạch doanh thu 3.347 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.333 tỷ đồng. Với kết quả trên, IDICO vượt 110mục tiêu doanh thu, 26% mục tiêu lợi nhuận.

 Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ IDICO.

Về cơ cấu tài sản, cuối quý III, tổng tài sản của IDICO đạt 16.215 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn khoảng 2.391 tỷ đồng, chiếm 15% tổng tài sản.

Hàng tồn kho của doanh nghiệp giảm 8% so với đầu năm, khoảng 506 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất dở dang.

Tại ngày 30/9, tổng nợ vay của IDICO khoảng 3.707 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay dài hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 6.352 tỷ đồng bao gồm 1.584 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Lâm Anh

Bộ trưởng Xây Dựng: Các địa phương đã báo cáo 100 dự án thuộc đối tượng áp dụng gói 120.000 tỷ
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết có 6 tỉnh đã công bố nhu cầu vay vốn trong gói tín dụng 120.000 tỷ đồng gồm Hải Phòng, Bắc Giang, Bình Định, Phú Thọ, Đà Nẵng, Trà Vinh với tổng nhu cầu là hơn 11.000 tỷ đồng.