|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

IDICO dừng phương án mua lại cổ phiếu quỹ

15:39 | 06/12/2022
Chia sẻ
Do hồ sơ chưa đảm bảo quy định pháp luật, IDICO tạm ngưng phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

HĐQT Tổng công ty IDICO - CTCP (Mã: IDC) vừa thống nhất tạm ngưng và xem xét phương án mua lại cổ phiếu IDC làm cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ vào thời điểm thích hợp.

Nguyên nhân được công ty đưa ra là hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định pháp luật. Vì muốn mua lại cổ phiếu, IDICO cần đảm bảo hồ sơ báo cáo UBCKNN gồm: Báo cáo tài chính (BCTC) gần nhất được kiểm toán theo quy định; tài liệu chứng minh công ty có đủ nguồn để mua lại cổ phiếu.

Trên cơ sở các quy định nêu trên, IDICO có thể sử dụng BCTC năm 2021 đã được kiểm toán. Tuy nhiên, nguồn để mua lại cổ phiếu theo BCTC hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán là chưa đảm bảo. Vì trong năm 2022, IDICO và các công ty con đã thực hiện chia cổ tức, tạm ứng cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất năm 2021.

IDICO đã có văn bản đề nghị UBCKNN chấp thuận cho công ty được sử dụng BCTC hợp nhất quý III/2022 do công ty tự lập hoặc BCTC hợp nhất đã được soát xét cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6 để làm tài liệu chứng minh có đủ nguồn để mua lại cổ phiếu IDC làm cổ phiếu quỹ hoặc đề nghị UBCKNN hướng dẫn để IDICO thực hiện đúng quy định hiện hành.

Vì vậy, trong thời gian chờ hướng dẫn của UBCKNN, HĐQT quyết định tạm ngưng phương án mua lại cổ phiếu.

Tính tới hiện tại, IDICO không có cổ phiếu quỹ nào. Chốt phiên ngày 5/12, cổ phiếu IDC dừng ở mốc 36.800 đồng/cp.

 Diễn biến giá cổ phiếu IDC từ đầu năm đến nay. (Nguồn: Trading View).

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm, IDICO ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.034 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 2.948 tỷ đồng tăng lần lượt 119%, 326% so với cùng kỳ năm trước.

Năm nay, doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp này lên kế hoạch doanh thu 3.347 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.333 tỷ đồng. Với kết quả trên, IDICO vượt 110mục tiêu doanh thu và vượt  26% chỉ tiêu lợi nhuận.

 Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ IDICO.

Về cơ cấu tài sản, cuối quý III, tổng tài sản của IDICO đạt 16.215 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn khoảng 2.391 tỷ đồng, chiếm 15% tổng tài sản.

Hàng tồn kho của doanh nghiệp giảm 8% so với đầu năm, khoảng 506 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất dở dang.

Tại ngày 30/9, tổng nợ vay của IDICO khoảng 3.707 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay dài hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 6.352 tỷ đồng bao gồm 1.584 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Lâm Anh

Giá heo hơi đã tạo đáy thành công, kỷ lục 100.000 đồng/kg có quay trở lại lần hai?
Nhiều doanh nghiệp chăn nuôi cho rằng giá heo hơi đã tạo đáy quanh mốc 49.000 - 50.000 đồng/kg trong giai cuối năm 2022 - đầu năm 2023 - thời điểm trùng với dịch lễ Tết Nguyên Đán. Các doanh nghiệp tin rằng giá heo hơi đang bước vào giai đoạn phục hồi trong bối cảnh cung suy giảm mạnh và tiêu thụ đang có xu hướng tăng dần.