Hàng hóa

Huy động tối đa nhiệt điện và các nguồn năng lượng tái tạo bù đắp cho thủy điện

13:47 | 08/05/2020

Chia sẻ

Việc huy động các nguồn thủy điện vẫn gặp nhiều khó khăn do lưu lượng nước về và mực nước tại các hồ thủy điện đều rất thấp. Sản lượng thủy điện huy động chỉ đạt 11,6 tỉ kWh, giảm 36,5% so với cùng kì năm 2019.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, trong tháng 4/2020, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 18,54 tỉ kWh, giảm 9,5% so với cùng kì năm trước. Tuy nhiên lũy kế 4 tháng năm 2020, sản lượng toàn hệ thống đạt 75,83 tỉ kWh, tăng 2,05% so với cùng kì năm 2019.

Riêng điện sản xuất của Tập đoàn và các Tổng Công ty Phát điện (kể cả các công ty cổ phần) đạt 41,08 tỉ kWh, chiếm 54,18% sản lượng điện sản xuất của toàn hệ thống. 

Trong đó, tổng sản lượng điện của các nhà máy điện do EVN sở hữu 100% vốn (không tính EVNGENCO3 và các công ty cổ phần) đạt 21,12 tỉ kWh, chiếm tỉ trọng 27,86%.

Theo đánh giá của EVN, việc huy động các nguồn thủy điện từ đầu năm đến nay vẫn gặp  nhiều khó khăn do lưu lượng nước về và mực nước tại các hồ thủy điện đều rất thấp. Sản lượng thủy điện huy động chỉ đạt 11,6 tỉ kWh, giảm 36,5% so với cùng kì.

Cụ thể, lưu lượng nước về các hồ thuỷ điện trong tháng 4/2020 vẫn ở mức kém, trừ một số hồ thủy điện miền Bắc, miền Trung lượng nước về cuối tháng 4 có phần được cải thiện. 

Tổng sản lượng thủy điện theo nước về tháng 4 tương ứng 1,5 tỉ kWh điện, thấp hơn 477 triệu kWh so với kế hoạch. Lũy kế trong 4 tháng đầu năm, tổng lượng nước về đạt 6,61 tỉ kWh, thấp hơn khoảng 3 tỉ kWh so với kế hoạch.

Trước những khó khăn trong việc huy động sản lượng từ thủy điện, EVN đã tăng cường huy động từ nguồn nhiệt điện than, nhiệt điện chạy dầu và các nguồn năng lượng tái tạo để bảo đảm mục tiêu cung cấp điện ổn định, an toàn cho hệ thống. 

Trong đó, nhiệt điện than đạt 45,33 tỉ kWh, tăng 17,56% so với cùng kì năm 2019. Nhiệt điện dầu đạt 1,02 tỉ kWh, tăng gần 1 tỉ kWh.

Đặc biệt, nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối đã được huy động tối đa, đạt 3,69 tỉ kWh. Riêng điện mặt trời đạt 3,13 tỉ kWh, gấp 19,5 lần so với cùng kì năm 2019.

Tính đến hết tháng 4 đã có thêm 5.254 dự án điện mặt trời mái nhà bán điện cho EVN với tổng công suất lắp đặt là 178,66 MWp, sản lượng điện phát lên lưới là 137,1 triệu kWh. Lũy kế đến nay, trên phạm vi cả nước đã phát triển 27.631 dự án điện mặt trời mái nhà với tổng công suất lắp đặt là 562,8 MWp.

Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN tháng 4/2020 đạt 17,126 tỉ kWh, giảm 3,84% so tháng 4/2019 nhưng nếu tính chung trong 4 tháng đầu năm, điện thương phẩm toàn Tập đoàn đạt 66,37 tỉ kWh vẫn tăng 3,46% so với 4 tháng của năm 2019.

Như Huỳnh