|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hôm nay Quốc hội khai mạc, bắt đầu quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội

06:46 | 20/05/2024
Chia sẻ
Sáng 20/5, sau phiên khai mạc kỳ họp 7, Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để đại biểu bầu Chủ tịch Quốc hội.

Quy trình xem xét, quyết định nhân sự cấp cao sẽ diễn ra trong hai ngày. Đại biểu bầu Chủ tịch Quốc hội trước, sau đó bầu Chủ tịch nước.

Bốn ngày trước, Trung ương "thống nhất rất cao" giới thiệu đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an và ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết tại Hội nghị lần thứ 9, Trung ương chưa giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Công an nên Quốc hội chưa có phê chuẩn hay miễn nhiệm chức danh này tại kỳ họp 7.

Phó trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh cũng cho biết Quốc hội chưa thực hiện bầu mới Phó chủ tịch Quốc hội mà chờ cơ quan có thẩm quyền, Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Đại biểu tại Hội trường Diên Hồng, kỳ họp bất thường lần thứ 5 tháng 1/2024. Ảnh: Media Quốc hội

Trong phiên khai mạc, đại biểu Quốc hội sẽ nghe báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình những tháng đầu năm 2024. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc báo cáo kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp 7 và Trưởng ban Dân nguyện báo cáo giám sát việc thực hiện kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp 6.

Tổng thư ký Bùi Văn Cường cho biết kỳ họp sẽ dành 2,5 ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Văn phòng Quốc hội đã tổng hợp trên 10 lĩnh vực để Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội bỏ phiếu chọn ra 6 lĩnh vực.

Trên cơ sở 6 lĩnh vực, Tổng thư ký Quốc hội đã xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội chọn ra 5 lĩnh vực gồm: tài nguyên - môi trường; kiểm toán; công thương; văn hóa, thể thao, du lịch; giáo dục - đào tạo. Quốc hội sẽ biểu quyết để chọn ra 4 lĩnh vực chất vấn.

Trong 27 ngày làm việc (đợt một 20/5-8/6, đợt hai 17-28/6), Quốc hội sẽ thảo luận, thông qua 10 dự án luật, trong đó có các Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi; Đường bộ; Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Thủ đô sửa đổi; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi (theo quy trình một kỳ họp).

Đại biểu cũng cho ý kiến lần đầu với Luật Công chứng sửa đổi; Di sản văn hóa sửa đổi; Địa chất và khoáng sản; Phòng không nhân dân; Phòng, chống mua bán người sửa đổi; Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; Thuế giá trị gia tăng sửa đổi; Tư pháp người chưa thành niên; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.

Sơn Hà