|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chuyển động thị trường

Hiệu quả từ việc sử phần mềm chuẩn hóa mã vật tư và quản lý kho thông minh trong EVNGENCO3

12:45 | 21/03/2023
Chia sẻ
Với những tiện ích mà WMS và eCAT mang lại, Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đã triển khai thực hiện xây dựng phần mềm, tổ chức kiểm thử và từng bước đưa vào vận hành, phục vụ công tác chuẩn hóa, cấp phát mã vật tư và quản trị hàng tồn kho trong toàn Tổng Công ty.

 Giao diện phần mềm WMS 

Quá trình phối hợp xây dựng tài liệu, thiết kế phần mềm được thực hiện bởi đơn vị tư vấn cùng ý tưởng từ những cán bộ tâm huyết, nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý vật tư của Tổng Công ty. Việc tham gia từ đầu công tác xây dựng phần mềm đã phát huy được tối đa thế mạnh của các bên về công tác quản trị hàng tồn kho, cấp phát mã vật tư, cũng như hỗ trợ tối đa người dùng trong việc tự động hóa các nghiệp vụ lặp lại.

Trên cơ sở đó, Tổng Công ty Phát điện 3 giao Công ty Thủy điện Buôn Kuốp phối hợp cùng đơn vị tư vấn tổ chức khóa đào tạo người dùng về phần mềm WMS và eCAT cho toàn thể CBCNV thực hiện công tác quản lý vật tư trong Tổng Công ty. Quá trình đào tạo là thời gian để người dùng làm quen với giao diện chương trình, góp ý hoàn thiện các nghiệp vụ, tiến tới kiểm thử và đưa vào sử dụng.

 Đào tạo người dùng phần mềm eCAT và WMS 

 Nghiệp vụ luân chuyển vật tư trong kho 

Sau khi đào tạo, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp tiếp tục được lựa chọn là đơn vị thực hiện chức năng kiểm thử (UAT) và vận hành từng phần các chức năng của phần mềm WMS. Đến nay, Công ty đã đưa vào vận hành một số nghiệp vụ trên WMS để nhập liệu vào Oracle EBS, tiến tới vận hành chính thức sau khi phần mềm được hoàn thiện.

Đến thời điểm hiện tại, việc chuẩn hóa bộ danh điểm vật tư trên phần mềm eCAT đang được các bên phối hợp thực hiện để làm giàu dữ liệu, loại bỏ mã vật tư trùng lặp, tinh gọn và bổ sung đầu mục danh điểm mới phù hợp với hiện trạng, vật tư thiết bị đặc thù của toàn Tổng Công ty. Việc sử dụng phần mềm đã từng bước tiến tới sự chuyên nghiệp trong quản lý, tối ưu hàng tồn kho, tự động hóa trong cấp phát mã và tạo ra được bộ danh điểm vật tư khoa học. Bên cạnh đó, với những tiện ích mà phần mềm mang lại sẽ giúp CBCNV tiếp cận với công tác quản trị tiên tiến, phù hợp với xu hướng CĐS của EVN và EVNGENCO3.

Những thành công bước đầu trong việc đưa vào sử dụng phần mềm WMS và eCAT sẽ mang đến một công cụ quản lý vật tư khoa học và hiện đại trong các đơn vị và EVNGENCO3…

Bích Thu

Khi các chuỗi cửa hàng bắt tay ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính: Đâu là lợi thế?
Nở rộ xu hướng các chuỗi cửa hàng bắt tay với ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính nhằm tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng nhất có thể.