|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Hestia của ông Lã Giang Trung báo lãi đầu tư chứng khoán giảm 96% trong năm 2022

17:33 | 21/11/2023
Chia sẻ
Với kết quả đầu tư không mấy khả quan so với năm 2021, CTCP Hestia (Mã: HSA) đã thoái gần hết danh mục đầu tư cổ phiếu với trị giá trên 28 tỷ đồng trong năm 2022.

Hestia vừa công bố báo cáo tài chính 2022 sau kiểm toán. Trong năm, công ty ghi nhận doanh thu tài chính 3,8 tỷ đồng, giảm đến 91% so với năm 2021. Doanh thu tài chính chủ yếu đến từ lãi kinh doanh chứng khoán, chiếm 2,7 tỷ đồng, lãi phái sinh 890 triệu đồng và lãi tiền gửi, tiền cho vay 284 triệu đồng. 

Chi phí tài chính giảm 71% về 2 tỷ đồng, trong đó lỗ kinh doanh chứng khoán chiếm 1,1 tỷ đồng, lãi tiền vay 714 triệu đồng, lỗ phái sinh 479 triệu đồng. 

Như vậy hoạt động đầu tư chứng khoán năm 2022 có mức lãi ròng 1,5 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với con số 37,4 tỷ đồng năm 2021 (giảm 96%). 

Thuyết minh doanh thu tài chính và chi phí tài chính năm 2022 và 2021. Nguồn: BCTC năm 2022.

 Hestia báo lãi sau thuế 723 triệu đồng, giảm 98% so với mức 30 tỷ đồng của năm 2021. Con số này đạt lần lượt 5,1 tỷ đồng và 24 tỷ đồng vào các năm 2020 và 2019 trước đó. Lãi sau thuế chưa phân phối tính đến cuối 2022 là 27 tỷ đồng. 

  Kết quả kinh doanh năm 2022. Nguồn: Tổng hợp từ BCTC năm 2022. Đơn vị: Triệu đồng.

Tổng tài sản đạt 288 tỷ đồng tại cuối 2022, giảm 2% qua 1 năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 91 tỷ đồng, chủ yếu là khoản phải thu ngắn hạn 87 tỷ đồng, trong khi lượng tiền mặt chỉ 1 tỷ đồng. Tài sản dài hạn gần như toàn bộ là khoản phải thu với 197 tỷ đồng. 

Vào thời điểm đầu năm 2022, danh mục đầu tư chứng khoán có giá trị đạt thị trường trên 28 tỷ đồng, bao gồm CTD (7,6 tỷ đồng), HBC (34 triệu đồng), SZC (5,3 tỷ đồng), VHM (15,3 tỷ đồng). Tuy nhiên, công ty đã thoái gần như toàn bộ, danh mục cuối kỳ chỉ còn vỏn vẹn 1 triệu đồng. 

Thuyết minh chứng khoán kinh doanh cuối năm 2022. Nguồn: BCTC năm 2022.

Ông Lã Giang Trung là cổ đông lớn nhất với sở hữu 4,8 triệu cổ phiếu, tương ứng với gần 61% vốn. Ông Trung đảm nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Hestia, đồng thời là cá nhân duy nhất nhận lương với số tiền lần lượt 1,1 tỷ đồng và 369 triệu đồng năm 2021 và 2022.

Theo thuyết minh, ông Trung nhận góp vốn kinh doanh từ Hestia với số tiền lần lượt 95 tỷ đồng và 32 tỷ đồng trong 2021 và 2022. Đến cuối năm 2022, khoản phải thu đối với cá nhân này đạt 197 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty còn ghi nhận khoản phải thu với 66 cổ đông khác số tiền 87 tỷ đồng. 

Ở diễn biến mới đây, Hestia tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường vào 21/11. Hội đồng quản trị trình phương án phát hành 18,06 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu , với tỷ lệ phát hành dự kiến gần 229,4% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng hưởng 1 quyền nhận cổ phiếu, 1 triệu quyền sẽ nhận 2.293.995 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện từ nguồn thặng dư vốn cổ phần luỹ kế đến 31/12/2022.

 Sau phát hành, vốn điều lệ Hestia sẽ tăng gấp 3,3 lần từ 78,72 tỷ đồng lên 259,32 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. 

Cũng trong đại hội, hội đồng quản trị trình phương án đầu tư và góp vốn thành lập vào 6 công ty nông nghiệp, nguồn vốn thực hiện từ nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn hợp pháp khác của công ty. Tổng số tiền để thực hiện các thương vụ hơn 314 tỷ đồng. 

Kế hoạch 2023, công ty đặt chỉ tiêu lãi sau thuế đạt 1,5 tỷ đồng. 

Xuân Nghĩa