Vĩ mô

Hầu hết Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước vi phạm công bố thông tin

12:43 | 04/10/2016

Chia sẻ

Có tới 30 trong số 31 Tập đoàn và Tổng công ty Nhà nước chưa thực hiện đầy đủ cả 7 báo cáo theo quy định của Nghị định 81 về công bố thông tin.
hau het tap doan tong cong ty nha nuoc vi pham cong bo thong tin
Minh họa: CII

Tại báo cáo trình Thủ tướng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến ngày 20/9, duy nhất có Tổng công ty (TCT) Quản lý bay Việt ­­­Nam thực hiện nghiêm túc việc công bố thông tin theo quy định. Tổng công ty này đã công bố đầy đủ 7/7 báo cáo đến thời hạn.

Trong khi đó, đặc biệt, một số doanh nghiệp như TCT Giấy Việt Nam, TCT Thiết bị Y tế Việt Nam... là những đơn vị chưa thực hiện công bố công khai bất cứ một nội dung nào về công bố thông tin.

Cũng theo báo cáo của Bộ KHĐT, có 10/31 doanh nghiệp (tương ứng 32,26%) thực hiện công bố báo cáo tài chính (BCTC) 2015.

Trong đó, chỉ có 2 đơn vị là TCT Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và TCT Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam đã thực hiện đầy đủ việc công bố công khai các BCTC năm 2015.

Trong số 6 tập đoàn kinh tế, chỉ có Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) công bố cả báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất. Còn các doanh nghiệp khác mới thực hiện được một phần trong số các báo cáo tài chính theo quy định.

Hai tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Hoá chất Việt Nam (Vinachem) chưa thực hiện công bố Báo cáo tài chính 2015 (bao gồm BCTC riêng của công ty mẹ và hợp nhất) theo đúng thời gian quy định tại Nghị định 81.

Một số TCT lớn như Đường sắt Việt Nam, Vinafood 1, Công nghiệp tàu thuỷ, Sông Đà, Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Mobifone cũng chưa thực hiện công bố BCTC năm 2015.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố báo cáo tài chính hợp nhất 2015 nhưng chưa có BCTC riêng của công ty mẹ. Ngược lại, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) có báo công ty mẹ mà chưa công khai báo cáo hợp nhất.

Riêng Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam (TKV) đã công bố BCTC 2015 trước kiểm toán nhưng chưa có của công ty mẹ.

Sơ bộ, Bộ Kế hoạch Đầu tư đánh giá tỷ lệ doanh nghiệp nhà nước thực hiện công bố thông tin còn rất thấp, nội dung thông tin công bố còn sơ sài, chưa đầy đủ, quy tình công bố thông tin cũng chưa đảm bảo theo quy định.

Có 17/31 doanh nghiệp (tương ứng 54,84%) thực hiện công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016.

Có 15/31 doanh nghiệp (tương ứng 48,38%) thực hiện công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016

Có 23/31 doanh nghiệp (tương ứng 74,19%) thực hiện công bố báo cáo kết quả sắp xép đổi mới 2015

Có 15/31 doanh nghiệp (tương ứng 48,38%) thực hiện công bố báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2015

Có 9/31 doanh nghiệp (tương ứng 29,03%) thực hiện công bố báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015

Có 10/31 doanh nghiệp (tương ứng 32,26%) thực hiện công bố báo cáo tài chính (BCTC) 2015

Có 21/31 doanh nghiệp (tương ứng 45%) thực hiện công bố báo cáo tiền lương, tiền thưởng 2015

Minh Tâm