|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hai yếu tố hỗ trợ giúp tăng trưởng GDP quý IV có thể đạt 7%

20:00 | 08/11/2023
Chia sẻ
VDSC cho rằng lĩnh vực sản xuất công nghiệp cuối năm cải thiện so với các quý trước và đầu tư công tăng tốc sẽ tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng.

Trong báo cáo vừa công bố, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự báo tăng trưởng GDP quý IV sẽ đạt khoảng 7% so với cùng kỳ.

Nhóm phân tích cho rằng lĩnh vực sản xuất công nghiệp cuối năm cải thiện so với các quý trước và được hỗ trợ bởi mức nền thấp của cùng kỳ (trong quý IV/2022, tăng trưởng của ngành công nghiệp chế biến chế tạo chỉ đạt 3,0%, thấp hơn mức tăng 5,6% ghi nhận tại thời điểm quý III/2023).

Ngoài ra, đầu tư công tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng, tính chung 10 tháng đầu năm, đầu tư phát triển ước đạt 401.900 tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư công được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng tốc hơn trong hai tháng cuối năm 2023.  

 

Tuy nhiên, tăng trưởng lĩnh vực dịch vụ dự kiến tiếp tục giảm trong quý cuối năm bao gồm tốc độ tăng chậm lại của lĩnh vực bán lẻ hàng hoá và dịch vụ, hoạt động tài chính, ngân hàng và thị trường bất động sản chưa phục hồi.

Về mục tiêu tăng trưởng năm 2024 khoảng 6 - 6,5%, VDSC cho rằng đây là mục tiêu phù hợp bởi lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là xuất khẩu tiếp tục phục hồi ở mức vừa phải.

Bên cạnh đó, chi đầu tư công dự kiến tăng thêm 13% so với kế hoạch ngân sách trình Quốc hội năm ngoái và tăng thêm 19% so với dự toán năm 2023, chưa kể phần vốn của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế chưa giải ngân hết được kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2024..

Hơn nữa, niềm tin kinh doanh và niềm tin tiêu dùng phục hồi khi mặt bằng lãi suất giảm kéo theo sự phục hồi hoạt động kinh tế trong nước tích cực hơn năm 2023.  

Về lạm phát, trong năm 2024, mục tiêu lạm phát dự kiến là 4 - 4,5%. Theo báo cáo mới đây của World Bank, yếu tố chính tác động đến triển vọng thị trường hàng hoá năm 2024 chính là nhu cầu toàn cầu dự kiến sẽ yếu đi và kéo theo sự suy giảm của các loại hàng hoá từ năng lượng đến kim loại cơ bản.

Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị ảnh hưởng lên giá dầu vẫn còn là ẩn số, giá dầu tăng mạnh sẽ tác động đến triển vọng của các hàng hoá khác từ lương thực đến kim loại.

Trong kịch bản cơ sở, VDSC đánh giá mục tiêu của Chính phủ đối với lạm phát năm 2024 là tương đối thận trọng, lạm phát dự báo cho năm 2024 có thể thấp hơn so với mục tiêu, chỉ ở mức 3,5 - 3,8%. 

Anh Đào