Doanh nghiệp

HAGL lỗ 64 tỉ đồng quí II, biên lợi nhuận gộp mảng trái cây co hẹp

11:13 | 31/07/2020

Chia sẻ

Các chi phí tiếp tục "ăn mòn" lợi nhuận của HAGL. Tình hình tài chính của tập đoàn vẫn chưa sáng sủa khi vốn lưu động âm, nợ vay vượt vốn chủ sở hữu và doanh nghiệp đang cạn tiền mặt.

Biên lợi nhuận trái cây giảm mạnh dù doanh thu tăng

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí II/2020.

HAGL lỗ 64 tỉ đồng quí II, biên lợi nhuận gộp mảng trái cây co hẹp - Ảnh 1.

Số liệu kinh doanh của HAG quí II và 6 tháng đầu năm. (Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính)

Quí II, HAGL đạt 636 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng 24% so với cùng kì năm 2019 nhờ doanh thu trái cây tăng 29% lên 525 tỉ đồng. 

Dù doanh thu tăng 24% nhưng giá vốn tăng tới 42% khiến biên lợi nhuận gộp giảm từ 29,5% quí II/2019 về 19,7% kì này. Trong đó biên lợi nhuận gộp trái cây giảm từ 37,5% quí II/2019 xuống còn 28,3% kì này. 

Trong cơ cấu chi phí thì chi phí tài chính, chủ yếu là chi phí lãi vay chiếm tỉ trọng lớn nhất và “ăn mòn" hết lợi nhuận của tập đoàn. Điểm sáng là so với quí II/2019 thì chi phí lãi vay kì này đã giảm 19% còn 289 tỉ đồng.

Quí II/2019, tập đoàn đã thực hiện đánh giá tài sản không hiệu quả và điều chỉnh đầu tư vườn cây cao su, cọ dầu vào chi phí chuyển đổi mục đích trồng cây ăn trái khiến doanh nghiệp ghi nhận lỗ khác tới 362 tỉ đồng. Kì này HAGL không phát sinh khoản này nên doanh nghiệp lãi khác 32 tỉ đồng.

Kết quả, HAGL vẫn lỗ 64 tỉ đồng nhưng đã giảm so với con số 728 tỉ đồng cùng kì năm 2019. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ ghi nhận 10 tỉ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, HAGL đạt 1.470 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng 59% nhưng lỗ sau thuế 132 tỉ đồng.

Năm 2020, HAGL đặt mục tiêu doanh thu thuần 5.082 tỉ đồng, lỗ trước thuế 356 tỉ đồng. Như vậy, sau nửa năm, tập đoàn mới chỉ thực hiện được 29% mục tiêu doanh thu và con số lỗ mới đạt 36% ước tính cả năm.

Vốn lưu động âm, cạn tiền mặt và nợ vay vượt vốn chủ sở hữu

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của HAGL là 40.318 tỉ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang chủ yếu là chi phí phát triển vườn cây ăn trái, cao su, cọ dầu vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu với 11.362 tỉ đồng hết quí II.

Khoản tiền và tương đương tiền của HAGL giảm mạnh 202 tỉ so với đầu năm còn 82 tỉ đồng.

Trong khi đó, khoản phải thu ngắn hạn tăng 16% so với đầu năm lên 5.313 tỉ đồng. Khoản phải thu về cho vay là 2.319 tỉ đồng, thay đổi không đáng kể so với đầu năm, chủ yếu là các công ty liên quan. 

Trong thuyết minh các khoản phải thu với bên liên quan thì HAGL đang cho ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT vay gần 86 tỉ đồng; Phó Tổng giám đốc Hồ Thị Kim Chi gần 17 tỉ đồng. Phía HAGL cũng còn 182 tỉ đồng phải trả ông Đức, 107 tỉ cho bà Chi và 36 tỉ trả bà Võ Thị Mỹ Hạnh, thành viên HĐQT và là tiền hợp tác kinh doanh.

Tại ngày 30/6, tổng nợ đi vay của HAGL là 17.875 tỉ đồng, tăng gần 3.180 tỉ đồng so với đầu năm chủ yếu là từ ngân hàng và trái phiếu thường trong nước. Tổng nợ đi vay vượt vốn chủ sở hữu (15.978 tỉ đồng) và chiếm 44% cơ cấu nguồn vốn.

Hết quí II, vốn lưu động của doanh nghiệp âm 1.412 tỉ đồng. Dòng tiền kinh doanh 6 tháng của tập đoàn là 690 tỉ đồng, tương đương cùng kì năm 2019. 

Hoàng Kiều