|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Hà Nội siết chặt đấu giá đất, yêu cầu trình kế hoạch sử dụng đất 5 năm

07:41 | 05/09/2022
Chia sẻ
UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thành việc lập, thẩm định và trình cấp thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) của thành phố trong tháng 9 này.

Hà Nội yêu cầu kiểm soát chặt hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất. (Ảnh minh họa: H.L).

UBND TP Hà Nội vừa có công văn về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trong tình hình hiện nay trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, hoàn thành việc lập, thẩm định và trình cấp thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch TP Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 theo đúng quy định của pháp luật. 

Sở Tài nguyên và Môi trường được yêu cầu chủ trì, phối hợp với các sở, ngành TP, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan hoàn thành việc lập, thẩm định và trình cấp thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) của thành phố trong tháng 9.

Sở này có trách nhiệm công khai, minh bạch thông tin quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất về cơ sở dữ liệu, bản đồ trong hệ thống quy hoạch, bao gồm quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch thành phố, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác có liên quan.

Cơ sở dữ liệu, bản đồ giữa quy hoạch sử dụng đất quốc gia với quy hoạch thành phố, giữa quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất thành phố với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và giữa kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện cần được đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất.

UBND các quận, huyện, thị xã chủ động rà soát nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng trên địa bàn, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tiến độ thời gian, nhất là những địa bàn có đường Vành đai 4 đi qua. Trong đó, lưu ý thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục và áp dụng chính sách tối đa theo quy định pháp luật để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người bị thu hồi đất.

Kiểm soát chặt hoạt động đấu giá đất 

Cũng theo công văn, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở chuyên ngành, UBND quận, huyện, thị xã và Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội căn cứu theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ thực hiện các công điện, văn bản, của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Xây dựng về đấu giá tài sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Các đơn vị cũng cần đánh giá, rà soát nguy cơ xảy ra bong bóng bất động sản và tăng cường quản lý tình hình thị trường bất động sản. 

Bên cạnh đó, thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ từ khâu thiết lập hồ sơ dự án đấu giá quyền sử dụng đất, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để chuẩn bị quỹ đất thực hiện đấu giá. Tập trung rà soát, kiểm tra, đánh giá hoạt động của các tổ chức tư vấn đấu giá quyền sử dụng đất, lựa chọn tổ chức tư vấn đấu giá có uy tín, trách nhiệm và tuân thủ quy định của pháp luật.

Việc công bố công khai thông tin về dự án đấu giá quyền sử dụng đất và kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất hàng năm cần được phê duyệt đảm bảo minh bạch thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho người có nhu cầu sử dụng đất tiếp cận đất đai.

Ngoài ra, các đơn vị được giao phải rà soát, kiểm tra, đánh giá, đề xuất kiến nghị xử lý theo quy định đối với trường hợp người trúng đấu giá quyền sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng, đủ theo phương án được phê duyệt hoặc chậm đưa đất vào sử dụng. Tình hình, kết quả thực hiện cần thường xuyên được rà soát, tổng hợp, đánh giá để kịp thời phát hiện, ngăn chặn trường hợp vi phạm quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất, thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND TP Hà Nội tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời, sở này tham mưu UBND TP Hà Nội ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất của TP, đặc biệt là về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án kinh doanh có sử dụng đất,...

Công Tâm

Nước ngoài mua ròng đột biến hơn 2.600 tỷ đồng trên HOSE khi VN-Index vượt 1.030 điểm, tập trung VHM, HPG, MSN
Giao dịch trên HOSE, khối ngoại ghi nhận giao dịch mua ròng hơn 2.633 tỷ đồng, tương đương khối lượng hơn 107,2 triệu đơn vị cổ phiếu.