Thời sự

Hà Nội công khai 202 đơn vị nợ gần 1.127 tỉ đồng thuế, phí, tiền thuê đất

15:32 | 19/05/2019

Chia sẻ

Tổng số đơn vị công khai nợ thuế tháng 5 là 202 đơn vị nợ thuế, phí và các khoản liên quan đến đất với số nợ gần 1.127 tỉ đồng.

Cục Thuế thành phố Hà Nội vừa công khai đợt tháng 5 gồm danh sách công khai lần đầu và công khai lại.

Cụ thể, trong danh sách công khai lần đầu có 91 doanh nghiệp nợ gần 22 tỉ đồng thuế, phí. Đứng đầu danh sách là CTCP Đầu Tư Và Phát Triển Lũng Lô 5 (MST- mã số thuế: 0102333618) với số nợ là 4,6 tỉ đồng (tính đến ngày 31/3/2019). Công ty TNHH Kết cấu và xây dựng Kimeco Vina nợ hơn 3 tỉ đồng; CTCP Phát triển Công nghệ Tây Hồ nợ hơn 1,8 tỉ đồng. Bên cạnh đó, còn lại là các doanh nghiệp có số nợ từ 5 triệu đến 723 triệu đồng.

4 đơn vị nợ 31.5 tỉ triệu đồng tiền thuê đất. Đứng đầu danh sách là CTCP Sỹ Ngàn (MST: 0500423500) với số nợ là 15, 1 tỉ đồng (tính đến ngày 31/3/2019). CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đại Dương nợ hơn 8,4 tỉ đồng; CTCP Xây dựng Khu Bắc nợ hơn 6,5 tỉ đồng; CTCP Đầu tư Xây dựng Đông Sơn nợ hơn 1,4 tỉ đồng.

Một đơn vị nợ gần 47 tỉ đồng tiền sử dụng đất là Công ty TNHH MTV cơ khí Quang Trung ((MST: 0100102083)

Trong đợt công khai lần này, Cục Thuế Hà Nội cũng công bố lại 106 doanh nghiệp nợ hơn 1.000 tỉ đồng thuế, phí và các khoản liên quan đến đất. Đây là các đơn vị nợ thuế đã được Cục Thuế thực hiện công khai những năm trước (năm 2015, 2016, 2017 hoặc 2018).

Cụ thể, có 94 doanh nghiệp nợ 588 tỉ đồng thuế, phí. Đứng đầu danh sách này là Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy (MST: 0100113303) với số nợ là là 168 tỉ đồng (tính đến ngày 31/3/2019)

5 đơn vị nợ 13,1 tỉ đồng tiền thuê đất. Đứng đầu danh sách này là CTCP Xây Dựng Số 12 Thăng Long (MST: 0101345106) với số nợ là là 8.1 tỉ đồng.

7 đơn vị nợ 425 tỉ đồng tiền sử dụng đất (số nợ tính đến ngày 30/4/2019). Đứng đầu danh sách này là Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà (MST: 0100738707) với số nợ là là 164,2 tỉ đồng

Như vậy, tổng số đơn vị công khai nợ thuế tháng 5 là 202 đơn vị nợ thuế, phí và các khoản liên quan đến đất với số nợ 1.127 tỉ đồng.

Tính đến hết tháng 4/2019, Cục Thuế Hà Nội đã công khai lần đầu 258 đơn vị nợ thuế phí và các khoản liên quan đến đất với tổng số tiền nợ gần 1.100 tỉ đồng; công khai lại 115 đơn vị nợ thuế phí và các khoản liên quan đến đất với tổng số tiền nợ hơn 2.568 tỉ đồng. Kết quả sau khi đăng công khai, đã có 104 doanh nghiệp và dự án nộp gần 36 tỉ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Thu Hoài

Theo Kinh tế & Tiêu dùng