Doanh nghiệp

Hà Bảo muốn tiếp cận danh sách cổ đông Ocean Group

15:57 | 16/05/2019

Chia sẻ

Giữa tháng 4, hai cổ đông gồm Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo và CTCP Đầu tư Xây lắp và Thương mại BMC Hà Nội gửi văn bản đề nghị OGC chấp thuận để đại diện của mình thực hiện kiểm tra và nhận bản sao đầy đủ danh sách cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 được cung cấp bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

CTCP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group – Mã: OGC) vừa có văn bản trả lời đề nghị được nhận bản sao đầy đủ danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo (Hà Bảo) và CTCP Đầu tư Xây lắp và Thương mại BMC Hà Nội (BMC Hà Nội).

Trước đó, thời điểm giữa tháng 4, hai cổ đông nói trên gửi văn bản đề nghị OGC chấp thuận để đại diện của mình thực hiện kiểm tra và nhận bản sao đầy đủ danh sách cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 được cung cấp bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), theo danh sách cổ đông chốt ngày 8/4/2019 trên cơ sở dẫn chiếu quy định tại Điều 114 và Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2014 và điểm b Khoản 2 Điều 17 Điều lệ OGC.

Tuy nhiên, phía OGC lại căn cứ trên quy định tại Điều 21 Hiến pháp 2013, Điều 38 Bộ Luật Bộ luật Dân sự 2015 và Điều 159 Bộ Luật hình sự: Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của mình, việc thu thập, lưu trữ, sử dụng công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý; hành vi xâm phạm bí mật hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trên cơ sở đó, OGC tiến hành chuyển đến các cổ đông công ty phản hồi về đề nghị của nhóm cổ đông Hà Bảo và BMC Hà Nội. Văn bản ý kiến của cổ đông (đối với cổ đông cá nhân) phải thực hiện chứng thực của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về chữ ký. OGC cho biết sẽ chỉ cung cấp những thông tin của những cổ đông mà công ty nhận được văn bản đồng ý hợp lệ của cổ đông đó.

Đông A

Theo Kinh tế & Tiêu dùng