|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Giao dịch lớn cổ phiếu DTE, ILA, NTF, PTV, SVC, ITQ, ATS, SD9, SCI, PGT, CLX, BT6, HIG, CQN, QLT, LMH, IJD, AMS, PNG

23:36 | 30/12/2021
Chia sẻ
Phiên hôm nay có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu DTE, ILA, NTF, PTV, SVC, ITQ, ATS, SD9, SCI, PGT, CLX, BT6, HIG, CQN, QLT, LMH, IJD, AMS, PNG.

Đăng ký bán ra: ITQ, ATS, SD9, SCI, PGT, CLX, BT6, HIG, CQN, QLT, LMH

CTCP Tập đoàn Thiên Quang (Mã: ITQ): Bà Nguyễn Thị Cao Liên, Thành viên BKS thông báo đã bán 364.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 24/11 đến ngày 21/12.

CTCP Suất ăn công nghiệp Atesco (Mã: ATS): Ông Nguyễn Mạnh Cường, em ruột bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Trưởng BKS thông báo đã bán toàn bộ 252.500 cổ phiếu (tương đương 7,21% vốn điều lệ). Thời gian giao dịch từ 15-23/12.

CTCP Sông Đà 9 (Mã: SD9): Ông Lê Đoàn Hải, Uỷ viên HĐQT đăng ký bán toàn bộ 200.000 cổ phiếu (tương đương 0,58% vốn điều lệ). Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 30/12 đến ngày 27/1.

CTCP SCI E&C (Mã: SCI): CTCP SCI đăng ký bán 2.048.034 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 30/12 đến ngày 28/1.

CTCP PGT Holdings (Mã: PGT): Bà Nguyễn Thị Thanh Chi, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng đăng ký bán toàn bộ 1.166.201 cổ phiếu (tương đương 12,94% vốn điều lệ). Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 30/12 đến ngày 28/1.

CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Mã: CLX): CTCP Đầu tư Toàn Việt thông báo đã bán 195.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 24/11 đến ngày 23/12.

CTCP Đầu tư Toàn Việt đăng ký bán toàn bộ 406.800 cổ phiếu (tương đương 0,47% vốn điều lệ). Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 30/12 đến ngày 28/1.

CTCP Beton 6 (Mã:BT6): Bà Trịnh Thị Hương, chị ruột ông Trịnh Thanh Huy, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán toàn bộ 170.000 cổ phiếu (tương đương 0,52% vốn điều lệ). Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 30/12 đến ngày 24/1.

CTCP Tập đoàn HIPT (Mã: HIG): Ông Võ Văn Mai, Uỷ viên HĐQT đăng ký bán 1.503.647 cổ phiếu (tương đương 7,29% vốn điều lệ). Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 30/12 đến ngày 27/1.

CTCP Cảng Quảng Ninh (Mã: CQN): CTCP Tập đoàn T&T đăng ký bán 6,8 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 5-27/1.

CTCP Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 (Mã: QLT): Ông Vũ Trung Tá, Uỷ viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đăng ký bán 191.500 cổ phiếu (tương đương 13,1% vốn điều lệ). Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 30/12 đến ngày 14/1.

CTCP Quốc tế Holding (Mã: LMH): Ông Nguyễn Xuân Thùy, Chủ tịch HĐQT thông báo đã bán 950.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ 22-23/12.

Đăng ký mua vào: IJD, AMS, PNG

CTCP đầu tư IDJ Việt Nam (Mã: IDJ): CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương đăng ký mua 500.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 31/12 đến ngày 28/1.

CTCP Cơ khí xây dựng AMECC (Mã: AMS): Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Tổng Giám đốc thông báo đã mua 317.800 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 29/11 đến ngày 24/12.

CTCP HESTIA (Mã: HSA): Ông Lã Giang Trung, Tổng Giám đốc thông báo đã mua 1.979.065 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ 17-24/12.

Ông Lã Giang Trung, Tổng Giám đốc đăng ký mua 700.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 31/12 đến ngày 28/1.

CTCPThương mại Phú Nhuận (Mã: PNG): CTCP Đầu tư VINA đăng ký mua 500.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 30/12 đến ngày 28/1.

Giao dịch cổ đông lớn: DTE, ILA, NTF, PTV, SVC

CTCP Đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings (Mã: DTE): Cổ đông lớn Nguyễn Văn Nam thông báo đã bán 398.100 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 21/12.

CTCPILA (Mã: ILA): Cổ đông lớn Đào Thị Lê Quyên thông báo đã mua 369.000 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 21/12.

CTCP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An (Mã: NTF): Công ty TNHH Du lịch và vui chơi giải trí Đồ Sơn thông báo đã mua 1.215.130 cổ phiếu (tương đương 20,25% vốn điều lệ) và trở thành cổ đông lớn ngày 22/12.

CTCPThương mại Dầu khí (Mã: PTV): CTCP Quản lý Qũy Đầu tư Chứng khoán Liên Minh Việt Nam thông báo đã bán 2,2 triệu cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn ngày 27/12.

CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Mã: SVC): Ông Đào Minh Tuấn thông báo đã bán toàn bộ 2.171.372 cổ phiếu (tương đương 6,52% vốn điều lệ) và không còn là cổ đông lớn ngày 23/12.

Thu Hà

Ngân hàng bị rút tiền hàng loạt: Mới chỉ có các biện pháp hỗ trợ từ 'bên ngoài' mà chưa có biện pháp 'tự thân', dễ sinh tâm lý ỷ lại
Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật Các TCTD mới chỉ bao gồm các biện pháp hỗ trợ từ “bên ngoài” (chủ yếu từ NHNN) trong trường hợp ngân hàng bị rút tiền hàng loạt mà chưa có những biện pháp “tự thân” của TCTD, điều này dễ sinh tâm lý ỷ lại.