|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Giao dịch lớn cổ phiếu DGC, ECI, UNI, DTG, HMH, BNA, SKV, DCF, BVG, CRE, EVS, HTT

18:30 | 12/02/2022
Chia sẻ
Phiên (11/2) có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu ECI, UNI, DTG, HMH, BNA, SKV, DCF, BVG, DGC, CRE, EVS, HTT.

Đăng ký bán ra: HMH, BNA, SKV, DCF, BVG, DGC, CRE

CTCP Hải Minh (Mã: HMH): Ông Nguyễn Văn Hà, Uỷ viên HĐQT thông báo đã bán toàn bộ 340.185 cổ phiếu (tương đương 2,65% vốn điều lệ). Thời gian giao dịch là ngày 28/01.

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc (Mã: BNA): Bà Khổng Thị Oanh, Trưởng BKS đăng ký bán 200.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 16-28/2.

Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (Mã: SKV): CTCP Du lịch Thương mại Nha Trang thông báo đã bán 280.594 cổ phiếu. Thòi gian giao dịch từ 5-27/1.

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 (Mã: DCF): CTCP Chứng khoán Bảo Minh thông báo đã bán toàn bộ 226.500 cổ phiếu (tương đương 1,51% vốn điều lệ). Ngày giao dịch là ngày 26/01.

Công ty Cổ phần Đầu tư BVG (Mã: BVG): Ông Vũ Hữu Trí, Ủy viên HĐQT đăng ký bán 260.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 16/2 đến ngày 14/3.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC): Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đăng ký bán 6.039.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 3 - 23/1.

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Mã: CRE): Bà Trần Thị Tuyết Mai, vợ ông Nguyễn Đức Vui, Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch đăng ký bán 250.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 16/2 đến ngày 18/3.

Đăng ký mua vào: EVS, HTT

Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (Mã: EVS): Ông Nguyễn Hải Châu, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 15/2 đến ngày 16/3.

Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây (Mã: HTT): Ông Đào Văn Chiến, Chủ tịch HĐQT thông báo đã mua 497.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ 6-28/1.

Giao dịch cổ đông lớn: ECI, UNI, DTG

Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục (Mã: ECI): Bà Ngô Thị Thanh Huyền thông báo đã bán 85.000 cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn ngày 7/2.

Công ty Cổ phần Viễn Liên (Mã: UNI): Bà Vũ Thị Kim Liên thông báo đã mua 925.612 cổ phiếu (tương đương 5,93% vốn điều lệ) và trở thành cổ đông lớn ngày 8/2.

Bà Vũ Thị Như Mai thông báo đã mua 3.446.236 cổ phiếu (tương đương 22,07% vốn điều lệ) và trở thành cổ đông lớn ngày 8/2. 

Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (Mã: DTG): Ông Nguyễn Hồ Nam thông báo đã mua 1.570.000 cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn ngày 25/01.

Thu Hà

'Đóng khung' lạm phát
Chúng ta không thể yêu cầu một mức tăng trưởng cao và lạm phát thấp trong bối cảnh nguồn lực khan hiếm cũng như các yếu tố vĩ mô quốc tế đang chưa thực sự tốt như hiện nay. Giữ lạm phát ở một mức hợp lý với "cơ địa" của kinh tế hiện nay là phù hợp, nhưng các chính sách cần mang tính đón đầu và phòng bị cho các kịch bản có thể xảy ra trong tương lai.