|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Giao dịch lớn cổ phiếu CTC, BHK, VRG, CT6, CET, S99, ATS, UNI, HEJ, CQN, CLX, FIR, GVR

08:05 | 18/01/2022
Chia sẻ
Phiên (17/1) có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu CTC, BHK, VRG, CT6, CET, S99, ATS, UNI, HEJ, CQN, CLX, FIR, GVR.

Đăng ký bán ra: CET, S99, ATS, CTC, UNI, HEJ, CQN, CLX

CTCP HTC Holding (Mã: CET): Ông Nguyễn Đức Thuận thông báo đã bán 500.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch là ngày 14/1.

CTCP SCI (Mã: S99): Ông Phạm Văn Nghĩa, Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 150.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 18/1 đến ngày 15/2.

CTCP Suất ăn công nghiệp Atesco (Mã: ATS): Bà Nguyễn Thanh Mai, Uỷ viên HĐQT đăng ký bán 448.100 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 19/1 đến ngày 11/2.

CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (Mã: CTC): Ông Nguyễn Văn Chệch, Trưởng BKS thông báo đã bán toàn bộ 800.000 cổ phiếu (tương đương 5,06% vốn điều lệ). Ngày giao dịch là ngày 10/1.

CTCP Viễn Liên (Mã: UNI): CTCP Thiết kế Xây lắp Viễn Đông đăng ký bán 712.031 cổ phiếu (tương đương 4,56% vốn điều lệ). Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 19/1 đến ngày 17/2.

Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP (Mã: HEJ): Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thông báo đã bán toàn bộ 2.156.000 cổ phiếu (tương đương 49% vốn điều lệ). Thời gian giao dịch từ ngày 28/12 đến ngày 6/1.

Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh (Mã: CQN): CTCP Tập đoàn T và T thông báo đã bán 6,8 triệu cổ phiếu. Ngày giao dịch là ngày 13/1.

CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Mã: CLX): CTCP Transimex đăng ký bán 7,6 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 19/1 đến ngày 11/2.

Đăng ký mua vào: FIR, GVR

CTCP Địa ốc First Real (Mã: FIR): Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 200.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 20/1 đến ngày 18/2.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Mã: GVR): Ông Phạm Văn Thành, Thành viên HĐQT đăng ký mua 200.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 20/1 đến ngày 18/2.

Giao dịch cổ đông lớn: CTC, BHK, VRG, CT6

CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (Mã: CTC): CTCP BERLAYS HOLDINGS thông báo đã bán 1,5 triệu cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 12/1.

CTCP Bia Hà Nội - Kim Bài (Mã: BHK): CTCP Nhựa thông báo đã bán 200.000 cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn ngày 4/11.

CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (Mã: VRG): CTCP Xây dựng Incontec thông báo đã mua 3.147.500 cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn ngày 12/1.

CTCP Công trình 6 (Mã: CT6): Ông Phan Quốc Hiếu thông báo đã mua 411.000 cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn ngày 13/1.

Thu Hà