Chứng khoán

Giao dịch lớn cổ phiếu (24/11): QNS, CTD, KDM, HDO, DTI, ITQ, L43, CEO, D11, G36, CLX, DTI, PFL, VTR, VFC, DID, BIO, ACB, PVI, HIG, AMS

20:55 | 24/11/2021

Chia sẻ

Ảnh: Thu Hà.

Phiên hôm nay có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu KDM, HDO, DTI, ITQ, L43, CEO, D11, G36, CLX, DTI, PFL, VTR, VFC, DID, BIO, ACB, PVI, HIG, AMS, QNS, CTD.

Đăng ký bán ra: ITQ, L43, CEO, D11, G36, CLX, DTI, PFL, VTR, VFC, DID, BIO, ACB

CTCP Tập đoàn Thiên Quang (Mã: ITQ): Bà Nguyễn Thị Cao Liên, Thành viên BKS đăng ký bán 364.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 25/11 đến ngày 23/12.

CTCP Lilama 45.3 (Mã: L43): CTCP Kiểm định Kỹ thuật Việt Nam thông báo đã bán toàn bộ 175.000 cổ phiếu (tương đương 5% vốn điều lệ). Thời gian giao dịch từ 15-17/11.

CTCP Tập đoàn C.E.O (Mã: CEO): Ông Bùi Đức Thuyên, Thành viên BKS đăng ký bán 150.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 25/11 đến ngày 23/12.

CTCP Địa ốc 11 (Mã: D11): Ông Trần Quốc Hùng, Uỷ viên HĐQT đăng ký bán 300.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 25/11 đến ngày 22/12.

Tổng Công ty 36 – CTCP (Mã: G36): Ông Nguyễn Văn Hiền, Uỷ viên HĐQT thông báo đã bán 5.475.500 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 20/10 đến ngày 18/11.

CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Mã: CLX): CTCP Đầu tư Toàn Việt đăng ký bán toàn bộ 601.800 cổ phiếu (tương đương 0,69% vốn điều lệ). Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 24/11 đến ngày 23/12.

CTCP Đầu tư Đức Trung (Mã: DTI): Bà Vũ Thị Kim Oanh thông báo đã bán toàn bộ 1.038.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ 10-12/11.

Ông Nguyễn Trọng Quân thông báo đã bán 1.068.600 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ 12-15/11.

CTCP Dầu khí Đông Đô (Mã: PFL): CTCP Tập Đoàn Đầu Tư Tiến Lộc đang ký bán 2,5 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch từ ngày 25/11 đến ngày 24/12.

CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel (Mã: VTR): Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT thông báo đã bán 1.267.122 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ 4-19/11.

Ông Võ Quang Liên Kha, Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thông báo đã bán 620.982 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ 4-19/11.

Ông Nguyễn Minh Ngọc, Uỷ viên HĐQT thông báo đã bán 400.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ 4-19/11.

CTCP VINAFCO (Mã: VFC): Ông Lý Như Anh thông báo đã bán 1.616.000 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 16/11.

CTCP DIC - Đồng Tiến (Mã: DID): CTCP Vật liệu xây dựng thế giới nhà thông báo đã bán toàn bộ 1,9 triệu cổ phiếu (tương đương 13,67% vốn điều lệ). Thời gian giao dịch là ngày 18/11.

CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang (Mã: BIO): Bà Nguyễn Thị Kim Chung thông báo đã bán 700.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 25/10 đến ngày 18/11.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (Mã: ACB): Ông Nguyễn Thiện đăng ký bán 500.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 25/11 đến ngày 24/12.

Đăng ký mua vào: PVI, HIG, AMS, QNS, DID, VFC, CTD

CTCP PVI (Mã: PVI): Cổ đông HDI Global SE đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 24/11 đến ngày 23/12.

CTCP Tập đoàn HIPT (Mã: HIG): Ông Lê Hải Đoàn, Uỷ viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đăng ký mua 978.300 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 29/11 đến ngày 28/12.

CTCP Cơ khí xây dựng AMECC (Mã: AMS): Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Tổng Giám đốc đăng ký mua 560.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 29/11 đến ngày 24/12.

CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã: QNS): Ông Võ Thành Đàng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 25/11 đến ngày 24/12.

CTCP DIC - Đồng Tiến (Mã: DID): CTCP Cấu Kiện Bê Tông Nhơn Trạch 2 thông báo đã mua 1,9 triệu cổ phiếu. Thời gian giao dịch là ngày 18/11.

CTCP VINAFCO (Mã: VFC): CTCP Logistics ASG thông báo đã mua 1.080.000 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 18/11.

CTCP Xây dựng Coteccons (Mã: CTD): Ông BOLAT DUISENOV đăng ký mua 740.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 26/11 đến ngày 24/12.

Giao dịch cổ đông lớn: KDM, HDO, DTI

CTCP - Tổng Công ty Phát triển khu đô thị Dân cư Mới (Mã: KDM): Cổ đông lớn Mai Lệ Huyền thông báo đã bán 766.100 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 17/11.

Cổ đông lớn Mai Lệ Huyền thông báo đã bán 143.900 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 16/11.

CTCP Hưng Đạo Container (Mã: HDO): Ông Nguyễn Thanh Toàn thông báo đã bán toàn bộ 1.200.800 cổ phiếu (tương đương 7,14% vốn điều lệ) và không còn là cổ đông lớn ngày 12/11.

CTCP Đầu tư Đức Trung (Mã: DTI): Ông Nguyễn Trọng Quân thông báo đã bán 585.300 cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn ngày 19/11.

Thu Hà