|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

FPT sắp trả 1.300 tỷ đồng và 190 triệu cổ phiếu thưởng

17:38 | 20/05/2024
Chia sẻ
Tập đoàn này sẽ thực hiện trả cổ tức tiền mặt còn lại của năm 2023 trong quý II, song song đó sẽ triển khai phương án thưởng cổ phiếu không muộn hơn quý III.

Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT (Mã: FPT) vừa thông báo triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong năm 2024 và chi trả cổ tức còn lại của năm 2023 bằng tiền mặt. 

Theo đó, tập đoàn sẽ trả cổ tức tiền mặt còn lại với tỷ lệ 10% (tương ứng 1.000 đồng cho mỗi cổ phiếu). Với gần 1,27 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, công ty sẽ chi ra số tiền gần 1.270 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong quý II.

Tập đoàn trước đó đã tạm ứng cổ tức lần 1/2023 với tỷ lệ 10% vào tháng 8/2023. Tổng mức trả tiền mặt cho năm 2023 là 20%. 

Song song đó, FPT cũng triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (thưởng cổ phiếu). Số lượng phát hành thêm 190,5 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 20:3 (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ nhận thêm 3 cổ phiếu mới).

Nguồn vốn trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 trên BCTC kiểm toán 2023. Thời gian thực hiện không muộn hơn quý III. 

Sau phát hành thưởng, vốn điều lệ của FPT sẽ tăng từ 12.700 tỷ đồng lên 14.605 tỷ đồng.

 FPT sẽ thưởng hơn 190 triệu cổ phiếu, không muộn hơn quý III. Ảnh: FPT.

Tập đoàn cũng thông báo triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp năm 2023 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ lãnh đạo cấp cao trong năm 2024.

Theo đó, cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ không được hưởng quyền nhận cổ phiếu từ đợt thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ tức tiền mặt còn lại của năm 2023.

Sau khi hoàn thành đợt phát hành thưởng, HĐQT sẽ thay thế phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp năm 2023 và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ lãnh đạo cấp cao trong năm 2024 bằng phương án mới.

Số lượng phát hành theo các chương trình lựa chọn cho người lao động trên sẽ căn cứ theo tỷ lệ % trên tổng số cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành đã được ĐHĐCĐ tương ứng phê duyệt. 

Năm 2024, FPT  lên kế hoạch doanh thu 61.850 tỷ  và lợi nhuận trước thuế 10.875 tỷ; tăng trưởng lần lượt 17,5% và 18,2% so với năm 2023. Nếu đạt được thì đây sẽ là con số lợi nhuận cao kỷ lục của tập đoàn và là năm thứ 7 tăng trưởng liên tiếp. 

Tỷ lệ cổ tức dự kiến duy trì mức 20% bằng tiền mặt như năm ngoái. Lãnh đạo doanh nghiệp nói thường có thêm chính sách trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc cổ phiếu thưởng giúp gia tăng thanh khoản.

Tập đoàn dự chi 6.500 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư, trong đó khối viễn thông sẽ dùng 2.300 tỷ đồng, khối công nghệ sử dụng 2.200 tỷ đồngcòn lại sẽ dùng để đầu tư mở rộng khuôn viên đại học, mở các cơ sở đào tạo mới tại các tỉnh thành trên toàn quốc. 

FPT sẽ mở rộng các dịch vụ trong ngành chíp bán dẫn, mở rộng các model chíp thiết kế và tham gia vào dịch vụ kiểm thử chíp. Mục tiêu đến 2030 đào tạo được 10.000 kỹ sư và chuyên viên ngành bán dẫn. FPT còn cho biết hiện đã có đơn đặt hàng 70 triệu chip cho đến năm 2025.  

Huy Lê