|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Dư nợ tín dụng có thể tăng 4,4% trong quý I/2024

21:00 | 14/01/2024
Chia sẻ
Dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được dự báo tăng 4,4% trong quý I/2024 và tăng 14,2% trong năm 2024.

Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng quý I/2024 do Vụ Dự báo Thống kê (Ngân hàng Nhà nước) công bố, các tổ chức tín dụng kỳ vọng huy động vốn toàn hệ thống tăng bình quân 2,6% trong quý I và tăng 12,1% trong năm 2024, tương đương mức kỳ vọng tại kỳ điều tra trước.

Bên cạnh đó, dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được dự báo tăng 4,4% trong quý I/2024 và tăng 14,2% trong năm 2024, điều chỉnh tăng 0,4 điểm phần trăm so với mức dự báo 13,8% tại kỳ điều tra trước.

Trái ngược với kỳ vọng giảm, kết quả điều tra kỳ này cho thấy, các tổ chức tín dụng nhận định tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng trong quý IV/2023 tiếp tục xu hướng tăng nhẹ, nhưng được kỳ vọng sẽ giảm nhẹ trong quý I/2024.

Đánh giá tổng thể năm 2023, tỷ lệ tổ chức tín dụng nhận định nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng cải thiện thấp hơn năm 2022; trong đó nhu cầu gửi tiền được nhận định tăng cao hơn nhu cầu thanh toán và vay vốn.

Quý I/2024, tỷ lệ tổ chức tín dụng dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng cải thiện thấp hơn so với quý IV/2023, nhưng dự báo sẽ cải thiện mạnh hơn trong năm 2024. Đáng chú ý, nhu cầu vay vốn được dự báo cải thiện nhiều hơn nhu cầu tiền gửi và thanh toán, khác với diễn biến của năm 2023.

Các tổ chức tín dụng nhận định, thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong quý IV/2023 tiếp tục duy trì trạng thái tốt và cải thiện tích cực hơn dự kiến. Đồng thời, tình hình thanh khoản trong năm 2023 dồi dào hơn so với năm 2022 và dự báo sẽ tiếp tục dồi dào trong quý I/2024 và cả năm 2024.

Mặt bằng lãi suất huy động - cho vay dự báo tiếp tục giảm nhẹ, bình quân kỳ vọng giảm 0,3-0,4 điểm phần trăm trong quý I/2024 và giảm 0,2 điểm phần trăm trong cả năm 2024.

Đánh giá tổng thể năm 2023, mặt bằng rủi ro của khách hàng được nhận định tăng đáng kể so với năm 2022 và tăng mạnh hơn nhiều so với dự báo ban đầu, tuy nhiên kỳ vọng có thể giảm trong năm 2024.

Cũng theo kết quả điều tra của Ngân hàng Nhà nước, tình hình kinh doanh và lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng trong quý IV/2023 có sự cải thiện nhẹ so với quý trước, nhưng thấp hơn nhiều so với mức kỳ vọng ghi nhận tại kỳ điều tra trước.

Cùng với đó, các tổ chức tín dụng nhận định tình hình kinh doanh năm 2023 chưa đạt được như kỳ vọng và điều chỉnh giảm mạnh kỳ vọng về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế so với mức dự báo tại kỳ điều tra trước.

Cụ thể, 78,6% tổ chức tín dụng ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2023 tăng trưởng dương so với năm 2022; 17,9% tổ chức tín dụng ước tính lợi nhuận tăng trưởng âm và 3,6% ước tính không thay đổi.

Với tình hình kinh doanh và lợi nhuận trước thuế năm 2023 tăng trưởng ở mức thấp và chưa đạt được như kỳ vọng, các tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ khả quan hơn từ quý I/2024 và cả năm 2024, nhưng lợi nhuận trước thuế có thể phục hồi chậm hơn so với tình hình kinh doanh.

Thùy Dương