|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Động thái mới của MBS sau khi đóng gần 1 triệu tài khoản chứng khoán

14:44 | 11/12/2023
Chia sẻ
CTCP Chứng khoán MB (MBS) vừa có nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc triển khai thỏa thuận hợp tác hỗ trợ phát triển và xử lý thông tin khách hàng tập đoàn MB.

Theo đó, HĐQT MBS đồng ý giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc, người được Tổng Giám đốc ủy quyền được ký kết, điều chỉnh, bổ sung, chấm dứt, triển khai thỏa thuận hợp tác này bao gồm nhưng không giới hạn: Quyết định các hình thức, phương thức, cách thức, thời điểm, tần suất triển khai chi tiết các hoạt động thu thập, chia sẻ, cung cấp, trao đổi, xử lý, quản lý, sử dụng, bảo vệ thông tin khách hàng phù hợp theo quy định tại thỏa thuận hợp tác và quy định pháp luật, quy định nội bộ của MBS từng thời kỳ.

Đảm bảo thoả thuận hợp tác, cơ chế triển khai chặt chẽ, công khai, minh bạch, ngăn ngừa xung đột lợi ích, phù hợp quy định pháp luật, quy định MBS và quy định của các bên có liên quan.

Đây là động thái mới của MBS sau khi công ty đóng lượng lớn tài khoản giao dịch chứng khoán.

Trong hai tháng 10 và 11, MBS là công ty chứng khoán đóng nhiều tài khoản nhất trên thị trường với số lượng tổng cộng gần một triệu tài khoản.

Cụ thể, trong tháng 10, VSDC thông báo đóng tổng cộng 545.326 tài khoản trên toàn thị trường, trong đó MBS thực hiện đóng 543.753 tài khoản (chiếm 99,7%). Trong tháng 11, tổng số tài khoản bị đóng là 341.393 tài khoản, trong đó MBS tiếp tục chiếm phần lớn với số lượng tài khoản đóng 339.968 tài khoản (chiếm 99,6%).

MBS cho biết hiện công ty vẫn đang trong quá trình rà soát danh sách các tài khoản mở tại MBS và chủ động thực hiện đóng các tài khoản đã mở trước đó nhưng không có phát sinh giao dịch.

Diệu Nhi