Nhà đất

Đồng Nai trình Thủ tướng phê duyệt qui hoạch TP Biên Hòa

07:20 | 10/08/2020

Chia sẻ

Qui hoạch sẽ gồm 4 phường có tốc độ đô thị hóa nhanh và khá phát triển: Tân Phong, Long Bình, Phước Tân, Tam Phước.
Đồng Nai trình Thủ tướng phê duyệt qui hoạch TP Biên Hòa - Ảnh 1.

Qui hoạch sẽ gồm 4 phường có tốc độ đô thị hóa nhanh và khá phát triển: Tân Phong, Long Bình, Phước Tân, Tam Phước. (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Theo Báo Đồng Nai, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh cục bộ qui hoạch chung TP Biên Hòa ở 4 phường: Tân Phong, Long Bình, Phước Tân, Tam Phước. Đây đều là những khu vực đang có tốc độ đô thị hóa nhanh và khá phát triển.

Đến nay, toàn bộ 21 phân khu tại TP Biên Hòa đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch. Trong đó, 4/21 phân khu (gồm các phân khu C4, D1, C2, C3 thuộc xã Long Hưng và một phần các phường Phước Tân, An Hòa) đã được UBND tỉnh phê duyệt đồ án qui hoạch.

Bên cạnh đó, 4/21 phân khu đã được thông qua Hội đồng thẩm định qui hoạch xây dựng tỉnh và đã ban hành Biên bản kết luận của Hội đồng (bao gồm ba phân khu: B6, C1, D2 thuộc phường Phước Tân, Tam Phước và phân khu A4 tại phường Hiệp Hòa).

Sở Xây dựng đã trình UBND tỉnh xem xét việc phê duyệt phân khu B6 và đề nghị UBND tỉnh xem xét lấy ý kiến Bộ Xây dựng đồ án qui hoạch phân khu C1. Còn đối với phân khu A4 và D2, UBND TP Biên Hòa đang chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ.

Mặc khác, Đồng Nai cũng đang tiến hành làm cùng lúc nhiều qui hoạch như: Qui hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, qui hoạch xây dựng, qui hoạch các ngành, qui hoạch tỉnh.

Trong thời gian tới, các qui hoạch ngành đều sẽ được cập nhật vào qui hoạch tỉnh. Theo dự kiến, qui hoạch tỉnh sẽ hoàn thành vào năm 2022 và trình Chính phủ phê duyệt.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai từng kiến nghị đưa Khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa 1 có qui mô 335 ha ra khỏi qui hoạch trong Đề án điều chỉnh, bổ sung qui hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020.

Thay vào đó, tỉnh sẽ chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 thành khu đô thị thương mại dịch vụ và cải thiện môi trường. Tuy nhiên, phần diện tích đất KCN dự kiến chuyển đổi là 324,08 ha, giảm 10,92 ha so với qui mô KCN Biên Hòa 1.

Do đó, để có cơ sở đưa KCN Biên Hòa 1 ra khỏi qui hoạch, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, tránh khiếu nại, khiếu kiện của doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung.

Ngọc Anh