Hàng hóa

Doanh nghiệp FDI xuất siêu hơn 32 tỉ USD trong 11 tháng đầu 2019, doanh nghiệp trong nước 'lép vế'

11:54 | 29/11/2019

Chia sẻ

Trong 11 tháng đầu năm 2019, Việt Nam xuất siêu 9,1 tỉ USD. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 23,5 tỉ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 32,6 tỉ USD.

Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 11 ước tính đạt 22,6 tỉ USD, giảm 6,7% so với tháng trước.

Tính chung 11 tháng năm 2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt hơn 241,4 tỉ USD, tăng 7,8% so với cùng năm 2018.

Trong đó, có 30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 91,6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Điển hình như điện thoại và linh kiện có giá trị xuất khẩu lớn nhất đạt 48,7 tỉ USD, chiếm 20,2% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 5,4% so với cùng năm trước.

Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 32,4 tỉ USD, tăng 19,4%; hàng dệt may đạt gần 30 tỉ USD, tăng 7,8%.

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 11 tháng năm 2019, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 55,6 tỉ USD, tăng gần 28% so với cùng năm trước; tiếp đến là thị trường EU đạt 38 tỉ USD, giảm 2,3%; Trung Quốc đạt 37,4 tỉ USD, giảm 0,6%.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 11 ước tính đạt 22,5 tỉ USD, tăng 0,6% so với tháng trước.

Lũy kế 11 tháng năm 2019, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt hơn 232,3 tỉ USD, tăng 7,4% so với cùng năm 2018.

Như vậy, trong 11 tháng năm 2019, Việt Nam xuất siêu 9,1 tỉ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 23,5 tỉ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 32,6 tỉ USD.

H.Mĩ