|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

ĐHĐCĐ Vietbank: Tăng vốn lên 5.780 tỷ đồng, tiếp tục muốn niêm yết cổ phiếu trên HOSE

14:00 | 26/04/2022
Chia sẻ
Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2022 tăng 71,4% so với năm 2021, đạt 1.090 tỷ đồng. Tăng vốn điều lệ từ 4.777 tỷ đồng lên 5.780 tỷ đồng

 Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông Vietbank 2022. (Ảnh: Vietbank). 

Sáng ngày 26/04, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - UPCoM: VBB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 với nhiều kế hoạch được đưa ra bàn thảo.

Trong đó ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2022 tăng 71,4% so với năm 2021, đạt 1.090 tỷ đồng. 

Tổng tài sản dự kiến tăng 28.7% so với đầu năm, đạt 133.000 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay tăng 15%, đạt 65.200 tỷ đồng. Huy động từ khách hàng (gồm giấy tờ có giá) tăng 37,1%, đạt 102.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Quyền Tổng Giám đốc Vietbank, ông Nguyễn Hữu Trung cho biết trong năm 2022, ngân hàng sẽ tập trung kiểm soát nợ quá hạn dưới 3,5% tổng dư nợ theo quy định.

Ngân hàng sẽ tập trung tăng trưởng huy động, đặc biệt là nguồn vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư, vốn huy động không kỳ hạn, phát hành giấy tờ có giá. Đồng thời, Ngân hàng cũng sẽ từng bước chuyển dịch mô hình kinh doanh theo hướng bán lẻ, giảm sử dụng vốn vào các ngành nghề nhiều rủi ro… 

Trả lời câu hỏi cổ đông về cở sở đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 71%, Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hữu Trung cho biết dự kiến lợi nhuận cho năm 2022, với tình hình hoạt động mới, Ban điều hành sẽ cố gắng giải quyết các nợ cấu cấu, lãi ngoại bảng và thu hồi nợ xấu.

Điểm quan trọng là 98% khoản vay của ngân hàng đều có tài sản đảm bảo tốt, do đó khả năng thất thoát nợ xấu hầu như không có. Quý 1 dự kiến thu hồi 80 tỷ đồng nợ xấu, thực tế đã thu hồi được 122 tỷ đồng.

Đối với định hướng 2022, VietBank đang cơ cấu lại hoạt động bằng cách triển khai quy trình số hóa nhằm giảm thiểu chi phí hoạt động, nhắm vào phân khúc khách hàng có tỷ lệ lợi nhuận cao hơn. Đối với khách hàng doanh nghiệp, Ban điều hành đã chỉ đạo bán chéo sản phẩm để tăng lợi nhuận. Với những lý do trên, Ban điều hành tin tưởng sẽ đạt được lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng. 

  Nguồn: Vietbank. 

Phát hành hơn 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Sau khi trích lập các quỹ và lợi nhuận của các cổ đông thiểu số, ngân hàng giữ lại lợi nhuận không chia năm 2021 là hơn 430,7 tỷ đồng.

Phía ngân hàng cho biết để đạt được quy mô tổng tài sản 300.000 tỷ đồng đến năm 2025, ngoài lợi nhuận giữ lại để tăng vốn tự có, Vietbank cần tăng ròng vốn tự có hàng năm 2.000-2.400 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, để đảm bảo hệ số CAR trên 9%, năm 2022 ngân hàng phải tăng vốn tối thiểu 1.000 tỷ đồng và mục tiêu tổng tài sản đến năm 2025 đạt 300.000 tỷ đồng; huy động vốn cấp 2 không đạt hoặc hết hạn mức cho phép thì vốn cấp 1 phải tăng thêm để bù đắp (tăng vốn cấp 1 từ lợi nhuận giữ lại và cổ đông góp mới).

Do đó, từ năm 2022 đến năm 2025 Vietbank cần tăng vốn điều lệ góp mới (không bao gồm lợi nhuận giữ lại), tối thiểu 1.000 tỷ đồng/năm.

Về phương án tăng vốn trong năm 2022, ngân hàng dự kiến phát hành 100,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 21%, tức là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ mua thêm 21 cổ phiếu phát hành thêm.

Thời gian phát hành dự kiến từ quý III đến quý IV/2022. Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng từ 4.777 tỷ đồng lên 5.780 tỷ đồng.

Toàn bộ phần vốn tăng từ phát hành cổ phiếu năm 2022 là 1.003 tỷ đồng được dự kiến sử dụng toàn bộ cho việc mở rộng mạng lưới hoạt động, đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động, sinh lợi cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Tiếp tục muốn niêm yết cổ phiếu trên HOSE 

Tại đại hội, Chủ tịch HĐQT Vietbank, ông Dương Nhất Nguyên cho biết căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2018-2019, 2020 và phương án cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu của Vietbank giai đoạn 2016-2020, ngân hàng đã đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật để niêm yết trên thị trường chứng khoán.

 Ông Dương Nhất Nguyên – Chủ tịch HĐQT Vietbank phát biểu tại đại hội. (Ảnh: Vietbank).

Tuy nhiên, trong năm 2021, diễn biến phức tạp của dịch bệnh làm cho thị trường chứng khoán biến động rất mạnh. Theo đánh giá của Ban lãnh đạo Vietbank, việc niêm yết cổ phiếu trong năm 2021 sẽ không phản ánh đúng giá trị cổ phiếu và đảm bảo quyền lợi của cổ đông nên việc niêm yết chưa thể thực hiện được. 

HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua thực hiện niêm yết cổ phiếu VBB khi thời điểm và điều kiện thị trường thuận lợi. 

Không thực hiện mua cổ phiếu quỹ

Đại diện ngân hàng cho biết ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã thông qua việc trích sử dụng quỹ khen thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018, 2019 để mua cổ phiếu quỹ khi thị trường diễn biến thuận lợi và sử dụng một phần/toàn bộ nguồn cổ phiếu quỹ trên để thưởng cho người lao động.

Văn phòng HĐQT và các bên liên quan đã chuẩn bị xong các hồ sơ để tiến hành mua cổ phiếu quỹ. Song diễn biến giá cổ phiếu VBB trên thị trường không thuận lợi, duy trì cao hơn mức giá dự kiến mua, không đảm bảo phương án mua đủ số lượng 5,5 triệu cổ phiếu quỹ với số dư quỹ khen thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018, 2019.

Bên cạnh đó phải đảm bảo hệ số CAR trên 9% và tăng trưởng tín dụng trong năm 2021 ở mức 15,5%, HĐQT và ban điều hành VietBank quyết định chưa thực hiện mua cổ phiếu quỹ để ưu tiên duy trì hệ số CAR, đáp ứng tăng trưởng tín dụng.

Theo quy định của Luật Chứng khoán hiện hành, Vietbank không được dùng quỹ khen thưởng để mua cổ phiếu quỹ. Hơn nữa, việc mua cổ phiếu quỹ sẽ làm giảm vốn điều lệ trong khi kế hoạch năm 2022 là tăng vốn điều lệ thêm 1.000 tỷ đồng.

Do đó, HĐQT trình cổ đồng không thực hiện mua cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021. Đồng thời, giao cho HĐQT quyết định việc sử dụng số dư quỹ khen thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018, 2019 theo quy định. 

Phương Nga

Nvidia - Công ty sản xuất chip lớn nhất thế giới muốn lập cứ điểm tại Việt Nam
Chủ tịch Nvidia cho biết Tập đoàn đã đầu tư khoảng 250 triệu USD vào Việt Nam, xác định Việt Nam là thị trường quan trọng. Ông khẳng định Nvidia mong muốn thiết lập một trung tâm, cứ điểm tại Việt Nam để thu hút nhân tài trên khắp thế giới.