Thời sự

Xăng dầu là mặt hàng chiến lược nhạy cảm, đề nghị đánh giá được, mất khi nới cửa cho DN ngoại bán lẻ xăng dầu

08:34 | 26/06/2021

Chia sẻ

Đây là một trong những kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trong cuộc họp hôm 24/6 về hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83 ngày 3/9/2014 về kinh doanh xăng dầu.

Theo thông báo kết luận, trong thời gian vừa qua, Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan, Hiệp hội, doanh nghiệp liên quan trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 83.

Để hoàn thiện Nghị định sửa đổi Nghị định 83, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và khả thi, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu, bổ sung thêm Bộ Quốc phòng được mua trực tiếp nhiên liệu để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh từ các nhà máy sản xuất, báo cáo Chính phủ theo quy định.

Về nội dung cho phép thương nhân kinh doanh xăng dầu nếu có hoạt động sản xuất được chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài nhưng không quá 35%, Phó Thủ tướng chỉ đạo như sau.

Xăng dầu là mặt hàng chiến lược nhạy cảm, có nguy cơ gian lận, thất thoát, ảnh hưởng lớn đến an ninh năng lượng quốc gia. Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu cần có sự đánh giá cân nhắc nhiều mặt và xem xét kỹ lưỡng. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương phân tích kỹ lưỡng, toàn diện, khách quan, đánh giá được gì, mất gì về trước mắt và lâu dài đối với vấn đề này để đề xuất cụ thể.

Anh Đào