Nhà đất

Đất Xanh bảo lãnh cho Hội An Invest phát hành tối đa 520 tỷ đồng trái phiếu

11:11 | 15/01/2021

Chia sẻ

CTCP Hội An Invest là công ty con do Tập đoàn Đất Xanh sở hữu 99,99% vốn điều lệ. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

HĐQT CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã: DXG) vừa thông qua chủ trương và bảo lãnh cho CTCP Hội An Invest phát hành tối đa 520 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi và có tài sản đảm bảo. Thông tin chi tiết về kỳ hạn, lãi suất cũng như tài sản đảm bảo không được công bố.

Tính tới 30/9/2020, Đất Xanh đang sở hữu 99,99% vốn điều lệ tại Hội An Invest, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Trước đó, chỉ trong ba ngày (22 - 24/6/2020), Tập đoàn Đất Xanh đã phát hành 368 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ đều có kỳ hạn 24 tháng và lãi suất cố định 11,5% mỗi năm.

Toàn bộ số trái phiếu trên được mua vào bởi tổ chức trong nước. CTCP Chứng khoán VNDIRECT (Mã: VND) là đơn vị đứng ra thu xếp cho các đợt phát hành và quản lý tài sản đảm bảo.

Tài sản đảm bảo cho các lô trái phiếu bao gồm bất động sản thuộc sở hữu của Đất Xanh, được quy định cụ thể tại các hợp đồng bảo đảm của trái phiếu.

Ngày 23/6, Đất Xanh thế chấp 108 triệu cp của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (công ty con của Đất Xanh), với tổng giá trị gần 1.822 tỷ đồng tại VNDIRECT.

Đến ngày 25/6, Đất Xanh và CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An tiếp tục thế chấp hai dự án ST Moritz và Opal Boulevard cho VNDIRECT.

Hồi tháng 4/2020, Tập đoàn Đất Xanh cũng thông qua chủ trương và bảo lãnh cho một công ty con là CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An phát hành tối đa 1.600 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi và có tài sản đảm bảo.

Hà Lê