|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Dabaco lại lên kế hoạch thu tỷ USD

14:32 | 02/01/2024
Chia sẻ
Tập đoàn chăn nuôi này đưa ra mục tiêu tổng doanh thu 25.380 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 730 tỷ đồng, lần lượt cao hơn 3% và 28% so với kế hoạch năm 2023.

Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Mã: DBC) vừa công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với mục tiêu tổng doanh thu 25.380 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD). Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế ở mức 804 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 730 tỷ đồng. 

Đây đã là năm thứ 3 liên tiếp tập đoàn chăn nuôi này đề ra mục tiêu tham vọng quanh mức tỷ USD nhưng đều vỡ kế hoạch. Năm 2022, doanh nghiệp lên kế hoạch thu tổng cộng 22.558 tỷ đồng nhưng kết quả chỉ đạt hơn 11.760 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2023 là thu 24.562 tỷ đồng nhưng kết quả 9 tháng đầu năm mới ở mức 8.798 tỷ đồng, tức chưa đến 36% kế hoạch đề ra dù đã đi qua hơn 3/4 thời gian và nhiều khả năng lại không hoàn thành mục tiêu. 

Về lợi nhuận, công ty nông nghiệp đưa ra chỉ tiêu 569 tỷ đồng nhưng kết quả 9 tháng cũng chỉ gần 19 tỷ đồng, bằng 3% kế hoạch (chủ yếu do ghi nhận khoản lỗ đột biến hơn 320 tỷ đồng vào quý I/2023).   

Chỉ tiêu (tỷ đồng) Tổng doanh thu kế hoạch Tổng doanh thu thực tế LNST kế hoạch LNST thực tế
Năm 2022 22.558 11.760 918 5
Năm 2023 24.562   569  
Năm 2024 25.380   730  

Mục tiêu doanh thu năm 2024 tăng nhẹ hơn 3% so với kế hoạch 2023 và nếu đạt được sẽ là con số kỷ lục. Mục tiêu lợi nhuận cao hơn 28% so với kế hoạch năm ngoái, nhưng vẫn thấp hơn kết quả đạt được giai đoạn đỉnh điểm 2020-2021.

Ngoài các chỉ tiêu kinh doanh, Hội đồng quản trị Dabaco còn thông qua việc vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, cho thuê tài chính để phục vụ sản xuất kinh doanh. Cơ quan này chấp nhận phương án vay vốn với tổng hạn mức phụ thuộc vào nhu cầu, tình hình thực tế theo thời điểm; đồng thời đồng ý cầm cố, thế chấp tài sản để vay vốn. 

Dabaco còn muốn bảo lãnh cho các công ty con 100% vốn vay vốn tại các tổ chức tín dụng. Tập đoàn cam kết chịu trách nhiệm bằng tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng đất, sử dụng tài nguyên để trả nợ thay cho công ty con trong trường hợp nhóm này không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ. Giá trị bảo lãnh tối thiểu bằng giá trị cấp tín dụng của ngân hàng. 

HĐQT Dabaco cũng thông qua hợp đồng giao dịch giữa tập đoàn và người nội bộ, người có liên quan. Giá trị các hợp đồng giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Hiện Dabaco duy trì tỷ lệ nợ thấp với dư nợ vay ngắn hạn chưa đầy 3.900 tỷ và dài hạn hơn 1.360 tỷ so với quy mô tổng tài sản 12.220 tỷ đồng. Tập đoàn này cũng đang hoàn thiện nhà máy vaccine dịch tả lợn châu Phi để khi vaccine được thương phẩm sẽ có thể tiến hành đẩy nhanh sản xuất.

 

Huy Lê