Thời sự

Đà Nẵng: Không cấp phép cho các dự án chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường

07:51 | 11/02/2019

Chia sẻ

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Công văn về việc phối hợp trong công tác cấp phép lĩnh vực xây dựng, đầu tư và môi trường.
da nang khong cap phep cho cac du an chua co bao cao danh gia tac dong moi truong
Ảnh minh họa (Nguồn: Baomoi)

Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các dự án khi triển khai phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định; đồng thời yêu cầu Sở Xây dựng và Sở Kế hoạch và Đầu tư không thẩm định thiết kế xây dựng, không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng và không tham mưu cấp Quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định tại điểm a, điểm d, điểm đ Khoản 2 Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiến hành kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các dự án đang triển khai thi công xây dựng trên địa bàn nhưng chưa lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền thẩm định, xác nhận của Sở; đôn đốc chủ dự án thực hiện và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận theo quy định.

UBND cũng giao UBND các quận, huyện tiến hành rà soát, kiểm tra, thanh tra các dự án đang triển khai thi công xây dựng trên địa bàn nhưng chưa lập kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận; đôn đốc chủ dự án thực hiện đăng ký xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đối với các dự án thuộc thẩm quyền.

Công văn cũng nêu rõ, trong trường hợp vượt thẩm quyền, cần kịp thời báo cáo UBND thành phố để xử lý theo quy định. UBND các phường, xã có nhiệm vụ kịp thời phát hiện và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường hoặc báo cáo UBND quận, huyện theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 143 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

Trước đó, theo báo cáo cuối năm 2018 của Ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng về việc giám sát công tác thoát nước và xử lý nước thải khu vực ven biển phía đông thành phố, trong năm 2018 cơ quan chức năng Đà Nẵng phát hiện chín trường hợp có xả nước ngầm trong quá trình thi công hố móng công trình vào hệ thống thoát nước chung của TP, không đúng theo cam kết tại hồ sơ môi trường được duyệt.

Sở TN&MT đã tiến hành xử lý vi phạm đối với năm đơn vị tổng số tiền 440 triệu đồng. Chuyển Sở Xây dựng, UBND quận Sơn Trà xử lý vi phạm đối với bốn đơn vị còn lại.

Trước thực trạng trên, Ban Đô thị HĐND TP đã kiến nghị thành phố cho cải tạo, nâng cấp các cửa xả ven biển đảm bảo khả năng thu gom, xử lý nước thải và hạn chế thấp nhất ô nhiễm từ các cửa xả cho các bãi tắm du lịch. Khắc phục tình trạng nước tràn ngược vào khu dân cư và các CSKD dịch vụ, du lịch ven biển. Đồng thời, tổ chức thanh, kiểm tra hệ thống xử lý nước thải, công tác đảm bảo môi trường theo đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường đã được cấp. Xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định.

Xem thêm

Thu Hà

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

CHỌN