Chứng khoán

Cổ phiếu DXG xuống dưới mệnh giá, Dragon Capital giảm tỉ lệ sở hữu tại Đất Xanh

16:45 | 30/07/2020

Chia sẻ

Tổng lượng cổ phiếu nhóm Dragon Capital nắm giữ tại Đất Xanh giảm xuống 93,18 triệu đơn vị sau giao dịch, trong đó chỉ có quĩ Hanoi Investments Holdings Limited mua vào một lượng nhỏ cố phiếu DXG.

Nhóm quĩ Dragon Capital vừa công bố thông tin thay đổi tỉ lệ sở hữu tại CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã: DXG). Ngày giao dịch thay đổi tỉ lệ sở hữu là ngày 21/7.

Theo báo cáo, sau giao dịch tổng số lượng cổ phiếu của nhóm Dragon Capital sở hữu giảm từ 94,28 triệu cp (tương tương 18,17% vốn điều lệ) xuống 93,18 triệu cp (17,96%).

Cổ phiếu DXG xuống dưới mệnh giá, Dragon Capital giảm tỉ lệ sở hữu tại Đất Xanh - Ảnh 1.

Giao dịch cổ phiếu DXG của nhóm Dragon Capital. Nguồn: DC

Giao dịch cụ thể, quĩ thành viên Norges Bank bán 881.530 cổ phiếu DXG khiến lượng cổ phiếu nắm giữ giảm xuống 12,55 triệu đơn vị, tương đương 2,42% vốn điều lệ. 

Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] bán 300.000 cổ phiếu DXG, khiến tỉ lệ sở hữu giảm xuống 0,22%.

Trong khi đó, Hanoi Investments Holdings Limited là tổ chức duy nhất mua vào cổ phiếu DXG. Quĩ ngoại này đã mua 75.000 cổ phiếu DXG, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ và tỉ lệ sở hữu lên lần lượt 1,12 triệu đơn vị và 0,22%.

Ngoài giao dịch của quĩ trên, ba quĩ thành viên là Vietnam Enterprise Investments Limited, Amersham Industries Limited và Grinling International Limited không thay đổi tỉ lệ sở hữu tại Đất Xanh. Đây là ba quĩ nắm giữ lượng cổ phiếu DXG lớn nhất trong nhóm Dragon Capital .

Số lượng cổ phiếu 3 quĩ này nắm giữ lần lượt là 22,64 triệu cổ phiếu DXG (tỉ lệ sở hữu 4,36%), 22,4 triệu cổ phiếu DXG (4,32%) và 21,52 triệu cổ phiếu DXG (4,12%). 

Bên cạnh đó, 4 quĩ thành viên khác là Wareham Group Limited, KB Vietnam Focus Balanced Fund, Vietnam Co-Investment Fund và Saigon Investments Limited cũng giữ nguyên số lượng cổ phiếu DXG.

Diễn biến trong thời gian gần đây, cổ phiếu DXG liên tục giảm giảm giá. Kết phiên 30/7 ở 8.880 đồng/cp. Động thái mới đây, Tập đoàn Đất Xanh đã bán 88 triệu cổ phiếu LDG với tổng giá trị 542,42 tỉ đồng. 

Trên báo cáo tài chính của Đất Xanh, khoản đầu tư 36,72% vốn điều lệ  Đầu tư LDG có giá trị ghi sổ là 1.079 tỉ đồng, tương đương mức giá hơn 12.250 đồng/cp. Với mức giá giao dịch như trên, ước tính Đất Xanh lỗ hơn 530 tỉ đồng cho khoản đầu tư vào LDG. 

Linh Giang