Chứng khoán

Cổ phiếu của Bamboo Capital bị đưa vào diện cảnh báo

10:35 | 16/04/2019

Chia sẻ

Cổ phiếu BCG của Tập đoàn bị đưa vào diện cảnh báo do ghi nhận lỗ sau thuế của cổ đông công ty mẹ và lỗ sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM thông báo đưa cổ phiếu của CTCP Bamboo Capital (Mã: BCG) vào diện cảnh báo từ ngày 22/4. 

Cụ thể, báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 ghi nhận lỗ sau thuế của cổ đông công ty mẹ hơn 15,8 tỉ đồng và lỗ sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 khoảng 10,5 tỉ đồng.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt hơn 2.962 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 311 tỉ đồng. Hai trong số bốn mảng kinh doanh chủ lực là bất động sản và năng lượng tái tạo sẽ đóng góp 60-90% tổng doanh thu.

Bamboo Capital cho biết, trong năm, công ty thu hẹp các hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả thấp như công ty Phú Thuận, Ô tô 1-5…..để phát triển các dự án trọng điểm. Đồng thời, Bamboo Capital tập trung nguồn lực cho các dự án mang tính dài hạn trong lĩnh vực bất động sản, năng lượng tái tạo nên phát sinh thêm các khoản chi phí ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận.

Nhật Huyền

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

CHỌN