|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán VIX trở thành cổ đông lớn của Thủy điện Nậm Mu (HJS)

09:45 | 23/11/2022
Chia sẻ
Chứng khoán VIX đã hoàn tất mua 2.995.162 cổ phiếu HJS của Thủy điện Nậm Mu, giao dịch được thực hiện vào ngày 21/11.

Theo thông báo, CTCP Chứng khoán VIX (Mã: VIX) đã mua 2.995.162 cổ phiếu HJS của CTCP Thủy điện Nậm Mu, giao dịch được thực hiện vào ngày 21/11.

Sau giao dịch, số lượng cổ phiểu HJS mà Chứng khoán VIX nắm giữ thay đổi từ 1.020.000 đơn vị lên 4.015.162 đơn vị, tỷ lệ sở hữu thay đổi tương ứng từ 4,86% lên 19,12% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Với tỷ lệ sở hữu mới này, Chứng khoán VIX đã góp mặt trong danh sách cổ đông lớn của Thủy điện Nậm Mu.

Tạm tính theo giá kết phiên 21/11 là 33.600 đồng/cp, ước tính Chứng khoán VIX phải chi khoảng hơn 100 tỷ đồng để thực hiện giao dịch trên. Trên thị trường, giá HJS đang có xu hướng tăng trở lại trong ba tháng vừa qua sau khi giảm mạnh trong tháng 8.

 Diễn biến giá cổ phiếu HJS. Nguồn: TradingView.

Về kết quả kinh doanh, tổng doanh thu hoạt động quý III của Chứng khoán VIX đạt 182,3 tỷ đồng, giảm 53,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính FVTPL là 117,7 tỷ đồng, giảm 53,8%. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu 28,3 tỷ đồng, giảm 38%. Doanh thu từ môi giới chứng khoán giảm 60,3%, đạt 21,5 tỷ đồng. Thu từ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán là 14,1 tỷ đồng, giảm 51,3%.

Chi phí hoạt động quý III của Chứng khoán VIX có mức giảm lớn hơn với tỷ lệ 62,6%, gshi nhận 72,6 tỷ đồng. Kết quả, Chứng khoán VIX báo lãi trước thuế 102,4 tỷ đồng, giảm 42,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Diệu Nhi