|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán MB: Doanh thu môi giới tăng 2,7 lần, lợi nhuận đạt 587 tỷ đồng năm 2021

13:54 | 20/01/2022
Chia sẻ
Trong năm 2021, Chứng khoán MB báo cáo doanh thu tăng gần gấp đôi lên 2.218 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 587 tỷ đồng, tăng 118% so với năm trước. Đáng chú ý, doanh thu môi giới tăng 2,7 lần lên 932 tỷ đồng dù thị phần môi giới trên HOSE sụt giảm.

CTCP Chứng khoán MB (Mã: MBS) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2021 với sự khởi sắc cả về doanh thu và lợi nhuận.

Doanh thu hoạt động quý cuối năm đạt gần 659 tỷ đồng, tăng 85,5% so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết các mảng kinh doanh đều đem lại doanh thu tăng trưởng, điển hình nhất là doanh thu môi giới chứng khoán ghi nhận 304,5 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, nghiệp vụ này đem về cho MBS 932 tỷ đồng trong cả năm 2021.

Trong năm 2021, thị phần môi giới trên HOSE của MBS giảm từ 4,79% xuống còn 4,27%. Theo đó, công ty tụt hạng xuống vị trí thứ 8 trong Top công ty chứng khoán về thị phần môi giới cổ phiếu trên HOSE.

Bên cạnh đó, lãi từ khoản phải thu và cho vay tăng gần 104% lên 204 tỷ đồng và lãi từ bán các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) hơn 62 tỷ đồng, tăng 11% trong quý IV/2021.

Trong kỳ, chi phí hoạt động của MBS tăng 57% lên gần 255 tỷ đồng, chủ yếu đến từ chi phí môi giới chứng khoán. Kết quả, công ty lãi trước thuế 216 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ năm 2020. Lãi sau thuế ghi nhận tăng 75% lên gần 171 tỷ đồng. 

Chứng khoán MB: Doanh thu môi giới tăng 2,7 lần, lợi nhuận đạt 587 tỷ đồng năm 2021 - Ảnh 1.

(Nguồn: Bảo Ngọc tổng hợp từ BCTC của Chứng khoán MB).

Luỹ kế năm 2021, công ty chứng khoán này báo doanh thu tăng gần gấp đôi lên 2.218 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 587 tỷ đồng, tăng 118% so với năm trước.

Năm 2021, MBS đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 480 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã thực hiện 147% kế hoạch doanh thu và 153% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tổng giá trị tài sản tính đến ngày 31/12/2021 gần 11.047 tỷ đồng, tăng hơn 4.031 tỷ đồng so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu tài sản là các khoản cho vay, đạt 7.151 tỷ đồng, tăng 73% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ margin tăng hơn 2.403 tỷ đồng lên 6.140 tỷ đồng.

Ngoài ra, tài sản FVTPL tăng 17% lên 1.722 tỷ đồng, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 114% lên 1.584 tỷ đồng.

Bảo Ngọc