|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

Chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS 9

[Bài 2] IFRS có phải là 'cây đũa thần' giúp tăng chất lượng báo cáo tài chính?

[Bài 2] IFRS có phải là 'cây đũa thần' giúp tăng chất lượng báo cáo tài chính?

Áp dụng Chuẩn báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) có thể giúp tăng chất lượng báo cáo tài chính song khó có thể thể giảm gian lận báo cáo tài chính. Chất lượng báo cáo kiểm toán còn phụ thuộc vào sự độc lập và trách nhiệm của đơn vị kiểm toán.
Doanh nghiệp -20:00 | 20/09/2022
Chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS 9 sẽ thay đổi chiến lược tín dụng của các ngân hàng từ năm 2018?

Chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS 9 sẽ thay đổi chiến lược tín dụng của các ngân hàng từ năm 2018?

Việc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS 9 có thể khiến các ngân hàng thay đổi chiến lược cho vay.
Tài chính -07:00 | 26/02/2018

Chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS 9