|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Chủ tịch Vietcombank đề xuất các NHTM nhà nước được chủ động quy mô tăng tín dụng, áp dụng cơ chế lương theo thị trường

14:58 | 28/12/2022
Chia sẻ
Theo ông Phạm Quang Dũng, việc chủ động quy mô tăng trưởng tín dụng sẽ không ảnh hưởng đến công tác điều hành của NHNN do các NHTM nhà nước đều bị hạn chế bởi quy mô vốn điều lệ.

 Ông Phạm Quang Dũng, Chủ tịch Vietcombank. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2023 ngày 28/12, ông Phạm Quang Dũng, Chủ tịch HĐQT Vietcombank, cho biết đã chia sẻ kết quả kinh doanh dự kiến đến hết năm 2022 với tổng tài sản ước đạt hơn 1,6 triệu tỷ đồng; huy động vốn từ thị trường 1 đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng.

Tín dụng ước đạt trên 1,1 triệu tỷ đồng trong đó tỷ trọng tín dụng bán lẻ tăng từ 40% năm 2017 lên trên 55%. Tỷ lệ nợ xấu dự kiến ở mức 0,62%.

Tổng lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2018-2022 đạt gần 130.000 tỷ đồng, cao nhất trong hệ thống ngân hàng, gấp 3,3 lần so với giai đoạn 2013 - 2017.

Vốn điều lệ của Vietcombank đã tăng thêm 11.000 tỷ đồng sau 5 năm, đạt mức trên 47.000 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu tăng gần 53.000 tỷ đồng, đạt 136.000 tỷ đồng. 

Chủ tịch Vietcombank cũng cho biết ngân hàng đang hoàn thiện Phương án cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025 với tầm nhìn giữ vững vị trí là ngân hàng số 1 tại Việt Nam, đứng trong 100 ngân hàng lớn nhất khu vực Châu Á. Ông đưa ra 6 nhóm giải pháp trọng yếu để thực hiện đề án như sau:

Thứ nhất, tăng vốn, nâng cao năng lực tài chính; kiểm soát chặt chẽ chất lượng danh mục tín dụng. Phấn đấu đến năm 2023, tỷ lệ an toàn vốn đạt mức tối thiểu 10%, đến năm 2025 đạt mức tối thiểu 11%.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả kinh doanh và chuyển đổi mô hình kinh doanh. Phấn đấu đến năm 2025 tăng tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng (không bao gồm KDNT) trong tổng thu nhập lên 16% - 17%.

Thứ ba, ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 để hiện 4 đại hóa ngân hàng. Phấn đấu đạt mức độ trưởng thành số trong nhóm các ngân hàng hàng đầu tại ASEAN.

Thứ tư, đầu tư mạnh mẽ cho phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực thích ứng với chuyển đổi số. Nâng cao năng lực quản trị điều hành, tiếp tục hướng đến các tiêu chuẩn quản trị rủi ro cao hơn, đạt trình độ phát triển của Nhóm 4 nước dẫn đầu khu vực ASEAN.

Thứ năm, tích cực đóng góp cho nền kinh tế và ngành Ngân hàng thông qua định hướng phát triển bền vững, phát triển ngân hàng xanh.

Và cuối cùng, tiếp tục tiên phong trong việc góp phần đảm bảo an ninh tiền tệ, đảm bảo an toàn và ổn định của hệ thống. Thực hiện nhận chuyển giao bắt buộc và phục hồi thành công một TCTD yếu kém theo phê duyệt của Chính phủ và NHNN.

Đề xuất cho phép NHTM nhà nước được chủ động quy mô tăng trưởng tín dụng

Chủ tịch Vietcombank đưa ra 4 nhóm kiến nghị, đề xuất nhằm tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước có thể thực hiện tốt vai trò dẫn dắt và định hướng thị trường, là lực lượng nòng cốt thực thi chính sách tiền tệ quốc gia và để thực hiện thành công các mục tiêu của "Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025”.

Cụ thể, ông đề xuất NHNN xem xét cho phép các NHTM nhà nước được chủ động quy mô tăng trưởng tín dụng hàng năm trên cơ sở đáp ứng các quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo chuẩn mực quốc gia và quốc tế.

Theo ông, việc này sẽ không ảnh hưởng đến công tác điều hành của NHNN do các NHTM nhà nước đều bị hạn chế bởi quy mô vốn điều lệ.

Thứ hai, NHNN cho phép được áp dụng cơ chế tiền lương theo nguyên tắc thị trường, gắn với năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh để Vietcombank nói riêng và các NHTM nhà nước nói chung để giữ chân, thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong 5 năm qua (2016-2021), năng suất lao động bình quân của Vietcombank tăng hơn 200%, nhưng tiền lương bình quân chỉ tăng 15%.

Đại diện Vietcombank cũng kiến nghị NHNN và các bộ ngành liên quan cho phép có cơ chế lương riêng, không thuộc quỹ lương chung của ngân hàng, dành cho các vị trí công việc đặc thù, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. Trước mắt có thể cho phép triển khai thí điểm với các điều kiện ràng buộc về hiệu quả kinh doanh và năng suất lao động. 

Thứ ba, tiếp tục ưu tiên tăng vốn điều lệ cho các NHTM nhà nước trong bối cảnh quy mô vốn điều lệ, hệ số an toàn vốn của các ngân hàng này còn ở mức rất khiêm tốn so với nhu cầu phát triển cũng như chuẩn mực quốc tế.

Riêng với Vietcombank, ngân hàng mong sớmđược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho phép tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại của các năm 2019 - 2020 sau khi trích lập các quỹ (nội dung này đã được NHNN và Bộ Tài chính thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ).

Trong năm 2023, Vietcombank dự kiến xin ý kiến NHNN để trình ĐHĐCĐ tiếp tục tăng vốn điều lệ sử dụng toàn bộ lợi nhuận tích lũy còn lại của năm 2021 và các năm trước (là nội dung đã được Thủ tướng Chính Phủ, NHNN và BTC đồng ý về chủ trương).

Thứ tư, các NHTM nhà nước có vai trò trọng yếu đối với hệ thống, có quy mô tài sản và số lượng cán bộ nhân viên rất lớn. Do đó, Vietcombank kiến nghị Chính phủ và NHNN cho phép Vietcombank nói riêng và các NHTM nhà nước nói chung được tăng thêm số lượng Phó Tổng Giám đốc để đảm bảo chất lượng hoạt động.

Tính từ năm 2012 đến nay, quy mô của Vietcombank đã tăng gần 5 lần, trong khi định mức tối đa về số lượng Phó Tổng Giám đốc (được áp dụng từ năm 20122) là không thay đổi, chưa kể đến thực tế có một Phó TGĐ người nước ngoài đại diện của cổ đông chiến lược Mizuho không tham gia điều hành.

Diệp Bình