|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Chủ tịch Quốc hội: Cần tăng cường thị thực điện tử, gia hạn thêm thời gian tạm trú

16:22 | 12/05/2023
Chia sẻ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, so với một số nước thì thời hạn cấp tạm trú của Việt Nam vẫn còn thấp, các nước cũng áp dụng đơn phương miễn thị thực nhiều. Do đó cần tăng cường thị thực điện tử, gia hạn tăng cường thêm các mốc thời gian tạm trú và đề nghị cần có lập luận thuyết phục đại biểu Quốc hội.

Chiều 12/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Trình bày tóm tắt Tờ trình dự án Luật sửa đổi, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, Luật có ba điều. Điều 1 sửa đổi 13 điều, khoản của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019, tập trung vào hai nhóm nội dung:

Nhóm nội dung để cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện quy định về việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh trên môi trường điện tử;

Nhóm nội dung sửa đổi để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong việc xin thị thực nhập cảnh nước ngoài, cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. 

Điều 2 sửa đổi 07 điều, khoản của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), tập trung vào hai nhóm nội dung: Nhóm nội dung sửa đổi các quy định của Luật để tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa cho người nước ngoài nhập xuất cảnh Việt Nam; Nhóm nội dung sửa đổi để quản lý cư trú người nước ngoài tại Việt Nam, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 

Điều 3 của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam quy định về hiệu lực thi hành.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. (Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội).

Báo cáo thẩm tra dự án Luật tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản nhất trí về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật với những căn cứ chính trị, pháp lý, thực tiễn như trong Tờ trình của Chính phủ.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh cũng nhất trí với đề xuất bỏ điểm a, c khoản 2 Điều 15 Luật hiện hành quy định về việc trực tiếp đến nộp các loại giấy tờ chứng minh thông tin cơ bản của cá nhân và bổ sung thêm khoản 9 quy định cho phép người đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông nộp hồ sơ trên môi trường điện tử; nhất trí với đề xuất mở rộng đối tượng được cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn trong dự thảo Luật… 

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với quy định thị thực điện tử (ký hiệu EV) có giá trị nhiều lần thay vì chỉ có giá trị một lần như trước đây; nâng thời hạn thị thực điện tử từ không quá 30 ngày lên không quá ba tháng.

Đồng thời, nhất trí với nội dung sửa đổi, bổ sung là mở rộng diện cấp thị thực điện tử cho công dân vùng lãnh thổ so với chỉ quy định diện cấp đối với công dân các nước như trước đây; mở rộng điều kiện áp dụng “trên cơ sở đảm bảo quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, phù hợp với chính sách đối ngoại và phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam”.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh cũng nhất trí với việc nâng thời hạn cấp chứng nhận tạm trú tại cửa khẩu cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực từ 15 ngày lên 45 ngày là phù hợp với tình hình thực tế hiện nay khi nhu cầu vào Việt Nam dài ngày tăng lên, nhất là đối với người nước ngoài vào đầu tư, làm việc với cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức khác, du lịch hoặc thực hiện các hoạt động khác.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội).

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, hồ sơ dự án luật đề xuất 4 chính sách đều đã bảo đảm phù hợp với Hiến pháp về hệ thống pháp luật hiện hành, đảm bảo tương thích với điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên, bảo đảm tính khả thi, dự báo của nội dung chính sách, các giải pháp và điều kiện bảo đảm thực hiện chính sách được Chính phủ, cơ quan chủ trì soạn thảo đánh giá tác động tương đối toàn diện và được thể hiện tương đối đầy đủ trong dự thảo Luật. 

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, việc sửa đổi luật lần này và làm rõ xu hướng sau đại dịch, trên thế giới các nước đều cố gắng tạo điều kiện thuận lợi tối đa để phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho công dân nước mình và nước ngoài trong vấn đề visa để xuất nhập cảnh.

Tuy nhiên, cần lưu ý nội dung khi trình Quốc hội cố gắng làm rõ hơn nội dung về đàm phán ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế liên quan đến nhận chuyển lại công dân Việt Nam không được nước ngoài cho cư trú; đề nghị có những lập luận chặt chẽ hơn nữa để khi trình Quốc hội có được sự đồng thuận, thống nhất cao.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ một số nội dung như về hủy hộ chiếu khi công dân không đến nhận, cân nhắc đến phương án xử lý trong trường hợp bất khả kháng, nghiên cứu mở rộng hình thức chuyển hộ chiếu lên công dân theo hình thức gửi bảo đảm…để hỗ trợ tối đa cho công dân.

Với nội dung nâng thời hạn cấp tạm trú, Chủ tịch Quốc hội thống nhất với việc nâng thời hạn và cho biết quy định liên quan có nhiều cải cách và ưu đãi. Tuy nhiên, so với một số nước thì thời hạn cấp tạm trú của Việt Nam vẫn còn thấp, các nước cũng áp dụng đơn phương miễn thị thực nhiều. Do đó cần tăng cường thị thực điện tử, gia hạn tăng cường thêm các mốc thời hạn tạm trú và đề nghị cần có lập luận thuyết phục đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng thống nhất bổ sung nội dung vào Chương trình và đề xuất với Quốc hội dung một luật sửa đồng thời hai luật theo thể thức rút gọn. Cơ quan trình và cơ quan thẩm tra tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án luật trình Quốc hội, góp phần tích cực cho việc phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, nhất là vấn đề liên quan đến đến du lịch.

Hạ An

Đường đua bán lẻ dược phẩm: Long Châu đi đầu, An Khang ở đâu?
Bằng việc đi trước, Long Châu đã chiếm thế thượng phong trong chuỗi bán lẻ dược phẩm khi độ phủ chuỗi rộng khắp, độ nhận diện thương hiệu cao hơn hẳn so với đối thủ cùng ngành.