Doanh nghiệp

Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn và người liên quan muốn sở hữu 36% Gelex mà không cần chào mua công khai

18:01 | 08/06/2020

Chia sẻ

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Gelex hiện đang trong thời gian đăng kí mua 15 triệu cổ phiếu GEX, chưa rõ kết quả giao dịch.
Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn và người liên quan muốn sở hữu 36% Gelex mà không cần chào mua công khai - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Gelex. Ảnh: gelex.vn.

Tại Đại hội cổ đông thường niên của Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam (Gelex – Mã: GEX) tổ chức ngày 18/6 tới đây, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Tuấn sẽ công bố tờ trình về việc cho phép ông và người có liên quan được nâng tỉ lệ sở hữu cổ phiếu GEX tới mức 36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Gelex mà không phải chào mua công khai.

"Việc chuyển nhượng cổ phiếu GEX giữa những cá nhân, tổ chức trong nhóm người liên quan nêu trên mà không làm thay đổi tổng tỉ lệ sở hữu cũng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo qui định", tờ trình có đoạn.

Việc tăng tỉ lệ sở hữu như nêu trên có thể được thực hiện thông qua mua hoặc nhận chuyển nhượng cổ phiếu GEX từ các cổ đông hiện hữu bằng phương thức mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận theo qui định của Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE).

Lí do mà ông Tuấn đưa ra cho đề xuất nâng tỉ lệ sở hữu mà không cần chào mua công khai là "nhằm gắn kết hơn nữa vai trò của người quản lí khi đồng thời là cổ đông của Tổng công ty".

Theo báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết của Gelex, tính đến cuối năm 2019 Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn và các cá nhân – tổ chức có liên quan đều không sở hữu cổ phiếu GEX nào.

Mới đây ông Tuấn đăng kí mua 15 triệu cổ phiếu GEX, thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 26/5 đến 24/6, trị giá khoảng 260-270 tỉ đồng. Nếu giao dịch thành công, tỉ lệ sở hữu của ông Tuấn tại Gelex sẽ là 3,07%.

Theo qui định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010, các trường hợp phải chào mua công khai bao gồm:

a) Chào mua cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu của một công ty đại chúng;

b) Tổ chức, cá nhân và người có liên quan nắm giữ từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng mua tiếp từ 10% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng đó

c) Tổ chức, cá nhân và người có liên quan nắm giữ từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng mua tiếp từ 5% đến dưới 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng đó trong thời gian dưới 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó.

Đại hội cổ đông Gelex ngày 18/6 tới đây cũng dự kiến thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Bích Ngọc và Đỗ Thị Phương Lan theo nguyện vọng cá nhân của hai bà. Đại hội sẽ bầu bổ sung hai thành viên HĐQT nhiệm kì 2016-2020 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ.

Sau khi bà Bích Ngọc và bà Phương Lan từ nhiệm, HĐQT của Gelex sẽ còn lại 4 người là ông Nguyễn Văn Tuấn, ông Nguyễn Hoa Cương, ông Nguyễn Trọng Tiếu và ông Võ Anh Linh.

Đức Quyền