|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Chính phủ dự kiến vay 75 tỷ USD trong giai đoạn 2021-2023

07:44 | 08/06/2021
Chia sẻ
Trong giai đoạn ba năm từ 2021 đến 2023, tổng mức vay của Chính phủ được phê duyệt khoảng 1.738 nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng 75 tỷ USD), trong đó phần lớn là vay cho ngân sách trung ương.
Chính phủ dự kiến vay 75 tỷ USD trong giai đoạn 2021-2023 - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: Reuters.

Mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phê duyệt Chương trình quản lý nợ công ba năm giai đoạn 2021-2023 và Kế hoạch vay trả nợ công năm nay.

Theo đó, trong giai đoạn ba năm từ 2021 đến 2023, tổng mức vay của Chính phủ là khoảng 1.738 nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng 75 tỷ USD), trong đó vay cho ngân sách trung ương khoảng 1.604 nghìn tỷ đồng, vay về cho vay lại hơn 134 nghìn tỷ đồng.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu khống chế mức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh tối đa bằng nghĩa vụ trả nợ gốc hằng năm tại hai ngân hàng chính sách, hạn chế cấp bảo lãnh mới cho doanh nghiệp vay trong nước cũng như vay nước ngoài. Đồng thời, hạn mức bảo lãnh vay trong nước, nước ngoài hằng năm bảo đảm tốc độ tăng dư nợ bảo lãnh Chính phủ không vượt quá tốc độ tăng GDP năm trước.

Cùng với đó, Chính phủ yêu cầu các địa phương khống chế hạn mức bội chi và nợ. Bội chi ngân sách địa phương khoảng 0,2% GDP hằng năm và nghĩa vụ trả nợ của chính quyền địa phương khoảng 18,4 nghìn tỷ đồng.

Về hạn mức vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả, kiểm soát tốc tăng dư nợ ngắn hạn tối đa 18 - 20% một năm; hạn mức vay ròng trung, dài hạn hàng năm tối đa khoảng 6.350 - 7.000 triệu USD, bảo đảm chỉ tiêu nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn cho phép.

Trong năm 2021, dự kiến lượng vay của Chính phủ là 624.221 tỷ đồng gồm 527.357 tỷ đồng vay trong nước và 96.864 tỷ đồng vay nước ngoài. Trong đó, vay để cân đối ngân sách trung ương 579.772 tỷ đồng và vay về cho vay lại 44.449 tỷ đồng.

Chính phủ dự kiến trả nợ 394.506 tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp của Chính phủ là 366.224 tỷ đồng, trả nợ của các dự án cho vay lại là 28.282 tỷ đồng.

Chính quyền địa phương năm 2021 dự kiến vay từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ và các nguồn vay khác khoảng 28.797 tỷ đồng. Trả nợ của chính quyền địa phương 6.662 tỷ đồng, bao gồm chi trả gốc 3.997 tỷ đồng và chi trả lãi 2.665 tỷ đồng.

Với khoản vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh, hạn mức vay thương mại nước ngoài trung, dài hạn của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả tối đa 6.350 triệu USD; tốc độ tăng dư nợ nước ngoài ngắn hạn khoảng 18%-20% so với dư nợ tại thời điểm 31/12/2020.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ động bố trí nguồn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn, làm ảnh hưởng đến các cam kết quốc tế của Chính phủ.

Như Ngọc

Chứng khoán năm 2024 được dự báo tăng lên 1.300 - 1.350 điểm
Cơ sở để Chứng khoán MB (MBS) đưa ra kịch bản này là lãi suất điều hành của Fed tăng thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 11 sau đó giảm từ quý III/2024, mặt bằng lãi suất trong nước giữ nguyên như hiện tại hoặc giảm thêm 50 điểm cơ bản.