|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chấp thuận Chứng khoán LPBank kết nối giao dịch trực tuyến với HOSE

15:47 | 09/04/2024
Chia sẻ
Chứng khoán LPBank (LPBS) vừa được chấp thuận làm thành viên giao dịch chứng khoán niêm yết của VNX và được kết nối giao dịch trực tuyến với HOSE.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) thông báo chấp thuận Chứng khoán LPBank (LPBS) kết nối giao dịch trực tuyến, hiệu lực ngày 8/4.

Cùng ngày, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) chấp thuận thành viên giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch đối với LPBS.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của LPBS (dự kiến tổ chức 26/4), hội đồng quản trị xác định nghiệp vụ môi giới chứng khoán niêm yết là hoạt động trọng tâm năm nay. Công ty dự kiến triển khai nghiệp vụ chứng khoán niêm yết và các dịch vụ liên quan từ quý II/2024.

Về định hướng lâu dài, công ty sẽ chú trọng hoạt động môi giới, tư vấn tài chính, bảo lãnh phát hành trên cơ sở hoạt động đầu tư thận trong, tạo tích lũy.

LPBS dự kiến mở rộng mạng lưới và mở thêm các chi nhánh tại các thành phố Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng... nhằm quảng bá thương hiệu và tiếp cận khách hàng bám theo mạng lưới chi nhánh của LPBank (Mã: LPB). Công ty cũng sẽ đăng ký hoạt động giao dịch ký quỹ (margin).

Song song đó, LPBS có kế hoạch tăng vốn điều lệ tối thiểu 3.888 tỷ đồng, để mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng năng lực tài chính, công nghệ để nâng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Doanh thu kế hoạch năm 2024 là 156 tỷ đồng, gấp 3,7 lần thực hiện năm 2023. Trong đó, công ty kỳ vọng phát sinh 29,4 tỷ đồng doanh thu môi giới chứng khoán, 121 tỷ đồng doanh thu đầu tư chứng khoán (gấp 3,3 lần) và gần 6 tỷ đồng từ các hoạt động khác.

Với chi phí dự kiến 104 tỷ đồng (gấp 3,8 lần), lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 52 tỷ đồng, gấp 3,7 lần kết quả năm 2023. Lợi nhuận thực hiện năm 2024 chủ yếu sẽ đến từ lãi cho vay dịch vụ margin, ứng trước và lãi tiền gửi. Mảng môi giới dự kiến chưa đem lại lợi nhuận do doanh thu phí giao dịch chưa đáng kể trong giai đoạn mới xây dựng và phần lớn được sử dụng để trả hoa hồng.

Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của LPBS.

Vốn điều lệ tại thời điểm cuối năm 2023 của công ty đạt 250 tỷ đồng. Chủ tịch Hội đồng quản trị hiện tại là ông Lê Minh Tâm, được bổ nhiệm vào 9/12/2023. Trước đó, người giữ vị trí này là bà Nguyễn Thị Bích Hồng. Bà Hồng sau đó đã từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị cũng như thoái vốn khỏi doanh nghiệp.

Công ty vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Quân Tùng làm Tổng Giám đốc từ 18/1/2024. Số lượng nhân viên tại thời điểm cuối năm 2023 là 29 người.

 LPBS thành lập năm 2009 với tên ban đầu là Chứng khoán Viettranimex. Đến 2010, công ty đổi tên thành CTCP Chứng khoán Liên Việt. Trụ sở chính đặt tại TP HCM và 1 chi nhánh tại Hà Nội. Đơn vị này từng bị ngừng giao dịch tại HNX, HOSE và chấm dứt tư cách thành viên VNX vào 2013. 

Xuân Nghĩa