|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

CEO Group lên kế hoạch lãi sau thuế 315 tỷ đồng trong năm 2023

09:17 | 10/06/2023
Chia sẻ
Năm nay, công ty sẽ tập trung triển khai các dự án trọng và hoàn hoàn thiện thủ tục tại các dự án khác để chuẩn bị thi công, kinh doanh khi thị trường thuận lợi. Bên cạnh đó, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại ít nhất một dự án bất động sản khu công nghiệp.

CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group - Mã: CEO) đã công bố tài liệu họp cho cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ diễn ra sáng ngày 30/6 tại Hà Nội.

Dự kiến, công ty sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh hợp nhất với tổng doanh thu 3.000 tỷ đồng (gồm doanh thu bán hàng; doanh thu tài chính và thu nhập khác) và lợi nhuận sau thuế 315 tỷ đồng, lần lượt tăng 14% và 2% so với năm ngoái. 

Danh thu ké hoạch năm 2023 là tổng doanh thu gồm doanh thu bán hàng, doanh thu tài chính và thu nhập khác. Doanh thu 2018-2022 thể hiện doanh thu thuần. (Nguồn: Đăng Nguyên tổng hợp từ báo cáo tài chính và tài liệu đại hội của doanh nghiệp).

Năm nay, công ty cho biết sẽ tập trung triển khai các dự án trọng điểm bao gồm Sonasea Vân Đồn Harbor City (Quảng Ninh); CEOHomes Hana Harden (Hà Nội); Sonasea Residences tại Phú Quốc (Kiên Giang) và hoàn hoàn thiện thủ tục tại các dự án khác để chuẩn bị thi công, kinh doanh khi thị trường thuận lợi.

Công ty dự kiến sẽ đưa khu nghỉ dưỡng Wyndham Garden Sonasea Vân Đồn tại Dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City vào hoạt động từ cuối năm 2023.

Bên cạnh đó, công ty tiếp tục thúc đẩy để có thể hoàn thành các thủ tục pháp lý trở thành Chủ đầu tư của ít nhất một dự án bất động sản công nghiệp trong năm nay.

Công ty cũng sẽ trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Theo đó, sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận chưa phân phối được chuyển sang năm 2023 là 231 tỷ đồng và công ty dự kiến không chia cổ tức năm 2022.

Quý I, CEO Group có doanh thu thuần 357 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Tuy nhien chi phí bán hàng tăng mạnh, gấp 5,7 lần cũng kỳ, lên mức 33 tỷ đồng khiến lãi ròng giảm 18% về còn 29 tỷ đồng.

Tại cuối quý I, tổng tài sản công ty đạt 6.593 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Chỉ tiêu chiếm tỷ tọng chủ yếu là hàng tồn kho với 1.471 tỷ đồng, tương đương đầu năm và bằng 22% tổng tài sản.

Các khoản phải thu ngắn hạn cũng chiếm 18% tổng tài sản với 1.171 tỷ đồng. Công ty có 400 tỷ đồng tiền và tièn gửi ngắn hạn, giảm gần 50% so với đầu năm.

Nợ phải trả của công ty là 2.852 tỷ đồng, giảm 15% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay tài chính của công ty ở mức 1.107 tỷ đồng, gồm 709 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 397 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp đạt 3.741 tỷ đồng, gồm 170 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển, 549 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 449 tỷ đồng lợi ích của cổ đông không kiểm soát. 

Đăng Nguyên