Doanh nghiệp

Cao su Phước Hoà 7 tháng lãi 73,3 tỷ đồng, hoàn thành 58% kế hoạch cả năm

07:52 | 12/08/2016

Chia sẻ

Trong cơ cấu tiêu thụ của Phước Hoà, xuất khẩu đạt 3.435 tấn, thu về 4,72 triệu USD và tiêu thụ trong nước là 9.926 tấn, thu về 290 tỷ đồng.

Công ty cổ phần cao su Phước Hoà (PHR) công bố kết quả sản xuất kinh doanh 7 tháng và phương hướng tháng 8/2016.

Theo đó, trong tháng 7, sản lượng từ vườn cây công ty khai thác được 1.730 tấn mủ quy khô, thu mua 2.089 tấn, chế biến được 3.610 tấn mủ thành phẩm các loại.

Luỹ kế 7 tháng, Phước Hoà khai thác được 6.611 tấn mủ quy khô, đạt 37,56% kế hoạch năm, thu mua 6.104 tấn. Từ sản lượng mủ khai thác và thu mua, công ty chế biến theo kế hoạch đặt hàng được 12.598 tấn mủ thành phẩm các loại.

Về hoạt động kinh doanh, tháng 7 công ty bán được 2.542 tấn mủ thành phẩm, giá bán bình quân 31,86 triệu đồng/tấn, doanh thu gần 81 tỷ đồng.

Luỹ kế 7 tháng, Phước Hoà tiêu thụ 13.362 tấn thành phẩm, giá bán bình quân 29,59 triệu đồng/tấn (giảm 12,4% so với cùng kỳ năm trước), doanh thu thành phẩm đạt 395,4 tỷ đồng.

Trong cơ cấu tiêu thụ của Phước Hoà, xuất khẩu đạt 3.435 tấn, thu về 4,72 triệu USD và tiêu thụ trong nước là 9.926 tấn, thu về 290 tỷ đồng.

Lợi nhuận tháng 7 của Phước Hoà là 10 tỷ đồng, nâng số luỹ kế sau 7 tháng lên 73,3 tỷ đồng, hoàn thành 58% kế hoạch cả năm.

Gia Linh