Hàng hóa

Canada khởi xướng điều tra tính toán lại biên độ phá giá của ống dấn dầu nhập khẩu

14:59 | 01/10/2019

Chia sẻ

Sau thông báo khởi xướng điều tra, doanh nghiệp nhập khẩu sẽ phải nộp bản trả lời câu hỏi cho Cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Canada. Dự kiến kết luận cuối cùng sẽ ban hành vào ngày 26/3/2020.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) cho biết ngày 27/9, Cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Canada (CBSA) thông báo khởi xướng điều tra lại giá trị thông thường và giá xuất khẩu để cập nhật biên độ phá giá trong vụ việc áp thuế chống bán phá giá với một số sản phẩm ống dẫn dầu nhập khẩu từ một số nước trong đó có Việt Nam. 

Theo qui định của Đạo luật về các biện pháp nhập khẩu đặc biệt (SIMA) của Canada, các cuộc điều tra xác định lại biên độ bán phá giá sẽ không gồm việc điều tra lại thiệt hại của ngành sản xuất trong nước.

Đây là vụ việc Cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Canada khởi xướng điều tra vào năm 2015 và kết luận với việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá với ống thép dẫn dầu từ một số nước, vùng lãnh thổ trong đó có Việt Nam, với mức thuế áp dụng là 37,4%.

Sản phẩm bị điều tra là một số sản phẩm ống dẫn dầu có các mã: HS: 7304.29.00.11; 7304.29.00.19; 7304.29.00.21; 7304.29.00.29; 7304.29.00.31; 7304.29.00.39; 7304.29.00.41; 7304.29.00.49; 7304.29.00.51; 7304.29.00.59; 7304.29.00.61; 7304.29.00.69; 7304.29.00.71; 7304.29.00.79; 7304.39.00.60; 7304.59.00.50; 7306.29.00.11; 7306.29.00.19; 7306.29.00.21; 7306.29.00.31; 7306.29.00.29; 7306.29.00.39; 7306.29.00.61; 7306.29.00.69; 7306.30.00.20; 7306.30.00.30; 7306.50.00.00; 7306.90.00.10; 7306.90.00.20.

Dự kiến Cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Canada sẽ ban hành kết luận vào ngày 26/3/2020.

Khởi xướng tái điều tra của CBSA

27/9/2019

Thời hạn nhà nhập khẩu nộp bản trả lời câu hỏi tới CBSA

18/10/2019

Thời hạn nhà xuất khẩu và chính phủ nộp bản trả lời câu hỏi tới CBSA

4/11/2019

Kết thúc thu thập thông tin

12h trưa 10/2/2020

Thời hạn nộp lập luận của các bên

12h trưa 17/2/2020

Thời hạn nộp bình luận về các lập luận của các bên

12h trưa 24/2/2020

Kết luận cuộc điều tra lại của CBSA

26/3/2020

Lịch trình cụ thể của cuộc tái điều tra.

Cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Canada yêu cầu các bên liên quan gửi bản trả lời câu hỏi cung cấp thông tin cũng như các thông tin có liên quan khác theo đúng thời hạn qui định. 

Trong trường hợp cần thiết, Cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Canada sẽ tiến hành thẩm tra tại chỗ các nhà sản xuất, xuất khẩu.

Nếu một nhà xuất khẩu hàng hóa liên quan không cung cấp thông tin đầy đủ cho Cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Canada để xác định lại giá trị thông thường, giá xuất khẩu hoặc không đồng ý cho cơ quan này thẩm tra tại chỗ, thuế chống bán phá giá sẽ được tính toán dựa trên chứng cứ sẵn có.

Theo đó mức thuế chống bán phá giá điều tra lại tối thiểu sẽ bằng mức thuế đã xác định trong vụ việc gốc là 37,4%.

Việc xác định biên độ phá giá đối với các công ty thương mại sẽ phụ thuộc vào việc trả lời bản câu hỏi của các nhà cung cấp, sản xuất hàng hóa cho các công ty đó. 

Do đó, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) khuyến nghị các nhà sản xuất, xuất khẩu sản phẩm liên quan cung cấp thông tin đầy đủ, hợp tác tốt với Cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Canada để có thể đạt được kết quả điều tra lại tốt nhất.

Như Huỳnh