|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Cán cân thương mại thặng dư 4 tỷ USD trong quý I

10:06 | 29/03/2023
Chia sẻ
Trong quý I, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 154,3 tỷ USD, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước do suy thoái kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, cán cân thương mại vẫn thặng dư 4 tỷ USD.

Theo Tổng cục Thống kê, bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm cùng với chính sách thắt chặt tiền tệ ở nhiều quốc gia làm suy giảm nhu cầu tiêu dùng của các đối tác thương mại lớn, ảnh hưởng đến kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 3 ước đạt 58,5 tỷ USD, tăng 19% so với tháng trước nhưng giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I/2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 154,3 tỷ USD, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu giảm 12%; nhập khẩu giảm 15%.

Song cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 3 ước tính xuất siêu 0,65 tỷ USD. Tính chung quý I, thương mại hàng hóa của Việt Nam thặng dư 4 tỷ USD.

 

Về số liệu chi tiết, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 3 ước đạt 29,5 tỷ USD, tăng 13,5% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 7,3 tỷ USD, tăng 13%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 22,2 tỷ USD, tăng 14%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 3 giảm 15%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 16%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 14%.

Tính chung quý I, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 79,1 tỷ USD, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 19,2 tỷ USD, giảm 17%, chiếm 24% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt gần 60 tỷ USD, giảm 10%, chiếm 76%.

Trong quý I, Việt Nam có 14 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 77% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó có 4 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 53%.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu quý I, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 1 tỷ USD, chiếm 1,3%; nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 70,2 tỷ USD, chiếm 89%; nhóm hàng nông sản, lâm sản ước đạt 6 tỷ USD, chiếm 7,7%; nhóm hàng thủy sản ước đạt 1,8 tỷ USD, chiếm hơn 2%.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 3 ước đạt 28,9 tỷ USD, tăng 24% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 10,7 tỷ USD, tăng 35%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 18,2 tỷ USD, tăng 19%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 3 giảm 11%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 13%.

Tính chung quý I/2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 75,1 tỷ USD, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 26 tỷ USD, giảm 13%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 49 tỷ USD, giảm 15%.

Trong quý I, 17 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 75% tổng kim ngạch nhập khẩu, trong đó 2 mặt hàng nhập khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 38%.

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu quý I, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước đạt 70,2 tỷ USD, chiếm 93,5%, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 44%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 50%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng ước đạt 4,8 tỷ USD, chiếm 6,5%.

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa quý I, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 20,6 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 23,6 tỷ USD.

Quý I, Việt Nam xuất siêu sang Mỹ ước đạt 17,5 tỷ USD, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU ước đạt 6,9 tỷ USD, giảm 10%; nhập siêu từ Trung Quốc 12,1 tỷ USD, giảm 15%; nhập siêu từ Hàn Quốc 6,3 tỷ USD, giảm 40%; nhập siêu từ ASEAN 2 tỷ USD, giảm 46%; nhập siêu từ Nhật Bản 158,5 triệu USD, giảm 66%.

Hoàng Anh

4 nhóm ngành sẽ thăng hoa trong nửa cuối 2023
SSI Research giảm ước tính tăng trưởng lợi nhuận năm 2023 cho 88 công ty thuộc phạm vi nghiên cứu xuống còn 4% do những khó khăn chồng chất trong hai quý II và III. Dẫu vậy, đơn vị này kỳ vọng 4 nhóm ngành là hàng không, đá xây dựng, công nghệ thông tin viễn thông và bất động sản khu công nghiệp sẽ là điểm sáng của thị trường.