Thời sự

Cách chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đối với ông Ngô Văn Tuấn

07:26 | 19/01/2018

Chia sẻ

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với ông Ngô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2016-2021.
cach chuc pho chu tich ubnd tinh thanh hoa doi voi ong ngo van tuan Thanh Hóa 'xé rào' bổ nhiệm 8 phó giám đốc Sở Nông nghiệp

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Ngô Văn Tuấn, do bị kỷ luật về Đảng theo Quyết định số 651-QĐNS/TW ngày 26/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

cach chuc pho chu tich ubnd tinh thanh hoa doi voi ong ngo van tuan
Ông Ngô Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chính thức bị cách chức

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (18/01/2018).

Trong một diễn biến khác, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Chính trị dự, chỉ đạo tại Hội nghị kiểm điểm tư phê bình và phê bình công các năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tỉnh Thanh Hoá (từ ngày 17 - 18.1).

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh Hội nghị kiểm điểm, phê bình và tự phê bình là nhiệm vụ hằng năm nhưng có vai trò hết sức quan trọng, là dịp để Ban Thường vụ tỉnh Thanh Hoá và các cá nhân làm rõ việc những kết quả nổi bật và những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong năm 2017, tiếp tục phát huy những ưu điểm, mặt mạnh trong thời gian tới, nhất là những thành công trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Ban Thường vụ tỉnh Thanh Hoá thực hiện kiểm điểm, phê bình và tự phê bình trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kết quả khắc phục, sửa chữa những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016.

Phó Thủ tướng yêu cầu cấp uỷ và các cá nhân căn cứ vào gợi ý của Bộ Chính trị để kiểm điểm, phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để đánh giá tính chất, mức độ thiếu sót, khuyết điểm và đề ra hướng giải quyết cụ thể (các hình thức xử lý; thời gian, giải pháp, mục tiêu khắc phục); đặc biệt thực hiện đúng Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII ngày 30/10/2016, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (nhận diện 27 biểu hiện suy thoái, những nhiệm vụ thực hiện ngay và thường xuyên...); lấy kết quả tổ chức thực hiện (kiểm điểm lần này) để rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII trong toàn hệ thống chính trị.

Trước đó, ngày 17.12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Tờ trình số 87-TTr/UBKTTW, ngày 16/12/2017 về việc đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Ngô Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, Ban Bí thư nhận thấy ông Tuấn có nhiều vi phạm. Cụ thể, từ tháng 10.2010 đến tháng 11.2015, với cương vị Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng, ông Ngô Văn Tuấn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ, cụ thể: Cố ý làm trái các quy định của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Thanh Hóa năm 2011; ban hành quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn cán bộ, công chức của Sở Xây dựng không đúng thẩm quyền nhằm ưu ái, nâng đỡ trong việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh từ nhân viên lao động hợp đồng vào làm công chức chuyên môn; trong thời gian rất ngắn sau đó đã bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng, Trưởng phòng; đề nghị quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Sở và kết nạp Đảng, tham gia Đảng ủy Sở Xây dựng đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh trái quy định.

Ban hành quyết định về tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ không đúng thẩm quyền, vi phạm tiêu chuẩn cán bộ do cấp có thẩm quyền quy định; bổ nhiệm nhiều trưởng phòng, phó trưởng phòng chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn, trong đó điển hình là trường hợp bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Quyết định thành lập mới một số đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng trái thẩm quyền, vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước về cải cách hành chính, tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế. Vi phạm, khuyết điểm của ông Ngô Văn Tuấn là rất nghiêm trọng, vi phạm nhiều lần, có hệ thống, kéo theo một số tổ chức đảng và nhiều cán bộ đảng viên vi phạm, phải kiểm điểm xử lý kỷ luật. Theo Ban Bí thư, trong quá trình kiểm điểm, ông Ngô Văn Tuấn chưa nghiêm túc tự phê bình, thiếu thành khẩn nhận khuyết điểm, vi phạm. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Phó chủ tịch UBND Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

TX - TRẦN LÂM