|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Cả gia đình bị bán giải chấp 62 triệu cp, sở hữu của nhà ông Đỗ Quý Hải tại Hải Phát (HPX) còn bao nhiêu?

18:54 | 09/12/2022
Chia sẻ
Trong 9 ngày, gia đình Chủ tịch Hải Phát đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp gần 62 triệu cổ phiếu HPX.

Trong 7 phiên giao dịch (28/11 - 6/12), gia đình ông Đỗ Quý Hải, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest - Mã: HPX) gồm bà Chu Thị Lương, vợ ông Đỗ Quý Hải và hai em trai ông Đỗ Quý Hải là ông Đỗ Quý Thành (đồng thời là Phó Tổng Giám đốc công ty) và ông Đỗ Quý Đường đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp tổng cộng gần 62 triệu cổ phiếu HPX.

Cụ thể, ông Đỗ Quý Hải đã bị bán giải chấp tổng cộng hơn 52 triệu cổ phiếu HPX trong 7 phiên giao dịch, tỷ lệ sở hữu giảm gần một nửa từ 40% xuống 23%. Các giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trên sàn, gồm 2,33 triệu cổ phiếu vào phiên 6/12. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu nắm giữ của vị Chủ tịch giảm từ 72,08 triệu đơn vị xuống 69,74 triệu đơn vị, tỷ lệ sở hữu giảm tương ứng từ 23,71% xuống 22,94%;

Sau khi bán 800.000 cp phiên 5/12, số lượng cổ phiếu nắm giữ giảm từ 72,88 triệu đơn vị xuống 72,08 triệu đơn vị, tỷ lệ sở hữu giảm tương ứng từ 23,97% xuống 23,71%; 11,27 triệu cổ phiếu trong phiên 2/12. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu nắm giữ giảm từ 84,15 triệu đơn vị xuống 72,88 triệu đơn vị, tỷ lệ sở hữu giảm tương ứng từ 27,68% xuống 23,97%;

Trước đó, ông Hải bị giải chấp 1,61 triệu cổ phiếu trong phiên 1/12. Dố lượng cổ phiếu nắm giữ giảm từ 85,77 triệu đơn vị xuống 84,15 triệu đơn vị, tỷ lệ sở hữu giảm tương ứng từ 28,2% xuống 27,68%.

Trong thời gian 28 - 30/11, lượng giải chấp là 36 triệu cp. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu nắm giữ của ông Hải giảm từ 121,78 triệu đơn vị xuống 85,77 triệu đơn vị, tỷ lệ sở hữu giảm tương ứng từ 40,04% xuống 28,2%.

Đối với bà Chu Thị Lương, vợ Chủ tịch đã bị bán giải chấp tổng cộng hơn 5 triệu cổ phiếu HPX theo phương thức giao dịch khớp lệnh trên sàn, liên tiếp trong 4 phiên (29/11 - 2/12), gồm 31.000 cổ phiếu trong phiên 2/12. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu nắm giữ của bà Lương giảm từ 6,91 triệu đơn vị xuống 6,88 triệu đơn vị, tỷ lệ sở hữu giảm tương ứng từ 2,27% xuống 2,26%;

902.000 cổ phiếu trong phiên 1/12. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu nắm giữ giảm từ 7,81 triệu đơn vị xuống 6,91 triệu đơn vị, tỷ lệ sở hữu giảm tương ứng từ 2,57% xuống 2,27%; 4,24 triệu cổ phiếu trong thời gian 29 -  30/11. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu nắm giữ giảm từ 11,41 triệu đơn vị xuống 7,17 triệu đơn vị, tỷ lệ sở hữu giảm tương ứng từ 3,75% xuống 2,36%.

Đối với hai em trai ông Đỗ Quý Hải, ông Đỗ Quý Thành, Phó Tổng Giám đốc công ty bị bán giải chấp 2,32 triệu cổ phiếu trong phiên 2/12, theo phương thức giao dịch khớp lệnh trên sàn. Cùng phiên, ông Thành mua 1,16 triệu cổ phiếu trên tổng số 5 triệu cổ phiếu đăng ký mua. Sau các giao dịch trên, số lượng cổ phiếu nắm giữ của ông Thành giảm từ 1,16 triệu đơn vị (tỷ lệ 0,38%) xuống không còn cổ phiếu nào.

Ông Đỗ Quý Đường bị bán giải chấp 2,31 triệu cổ phiếu trong thời gian 29 - 30/11, theo phương thức giao dịch khớp lệnh trên sàn. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu nắm giữ của ông Đường giảm từ 3,04 triệu đơn vị xuống 723.000 đơn vị, tỷ lệ sở hữu giảm tương ứng từ 1% xuống 0,2%.

Ngày giao dịch

Ông Đỗ Quý Hải

Bà Chu Thị Lương

Ông Đỗ Quý Thành

Ông Đỗ Quý Đường

Số cp bán giải chấp

Thay đổi sở hữu

Số cp bán giải chấp

Thay đổi sở hữu

Số cp bán giải chấp

Thay đổi sở hữu

Số cp bán giải chấp

Thay đổi sở hữu

6/12

2.331.700

72.080.112 cp (23,71%) xuống 69.748.412 cp (22,94%)

 

 

 

 

 

 

5/12

800.000

72.880.112 (23,97%) cp xuống 72.080.112 cp (23,71%)

 

 

 

 

 

 

2/12

11.277.300

84.157.412 cp (27,68%) xuống 72.880.112 cp (23,97%)

31.000

6.911.035 cp (2,27%) xuống 6.880.035 cp (2,26%)

2.328.576

 

 

 

1/12

1.615.352

85.772.764 cp (28,2%)  xuống 84.157.412 cp (27,68%)

902.000

7.813.035 cp (2,57%) xuống 6.911.035 cp (2,27%)

 

 

 

 

29 – 30/11

 

 

4.241.200

11.417.435 cp (3,75%) xuống 7.176.235 cp (2,36%)

 

 

2.318.000

3.041.694 cp (1%) xuống 723.694 cp (0,2%)

28 - 30/11

36.011.900

121.784.664 cp (40,04%) xuống 85.772.764 cp (28,2%)

 

 

 

 

 

 

Tổng

52.036.252

 

5.174.200

 

2.328.576

 

2.318.000

 

Trên thị trường, giá cổ phiếu HPX ghi nhận giảm sàn 19/23 phiên giao dịch (9/11 - 9/12) xuống mức giá 6.990 đồng/cp, giảm 71% sau một tháng. So với đỉnh lịch sử hồi cuối tháng 11/2021 là 40.000 đồng/cp,  giá cổ phiếu HPX đã mất 82,5% giá trị.

Diễn biến giá cổ phiếu HPX theo ngày. (Nguồn: VNDirect).

Diệu Nhi

Chứng khoán năm 2024 được dự báo tăng lên 1.300 - 1.350 điểm
Cơ sở để Chứng khoán MB (MBS) đưa ra kịch bản này là lãi suất điều hành của Fed tăng thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 11 sau đó giảm từ quý III/2024, mặt bằng lãi suất trong nước giữ nguyên như hiện tại hoặc giảm thêm 50 điểm cơ bản.