Thời sự

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cho học sinh, sinh viên nghỉ học hết tháng 2

22:56 | 14/02/2020

Chia sẻ

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định điều chỉnh lùi thời điểm kết thúc năm học 2019 - 2020 và các mốc thời gian kế hoạch năm học chung của ngành.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Phùng Xuân Nhạ vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19. 

Theo đó, dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố xem xét tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học đến hết tháng 2.

Căn cứ tình hình thực tế nghỉ học của các địa phương trong cả nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định điều chỉnh lùi thời điểm kết thúc năm học 2019 - 2020 và các mốc thời gian kế hoạch năm học chung của ngành. 

Bên cạnh đó, bộ sẽ có hướng dẫn chi tiết các địa phương xây dựng phương án điều chỉnh hoạt động dạy học để đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện chương trình giáo dục và đào tạo.

Cùng ngày 14/2, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng có thông báo cho phép kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến hết tháng 2.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, UBND thành phố sẽ tiếp tục báo cáo và kiến nghị Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép học sinh, sinh viên, học viên cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dịch nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ học đến hết tháng 3 và điều chỉnh thời gian năm học 2019 - 2020, tiếp tục học kì II từ tháng 4 đến tháng 7 để hoàn tất nội dung chương trình.

Lợi Hoàng